top of page

Voortgang dossier Vestia woningen hard nodig

Vestiawoningen: achterstallig onderhoud en geen verduurzaming van woningen. De bewoners worden dubbel gestraft. Natuurlijk Nieuwkoop vraagt al lange tijd aandacht voor de schrijnende situatie waarin huurders van de Vestia woningen in onze gemeente zich bevinden.

De bewoners van deze sociale huurwoningen in de kernen Nieuwveen en Zevenhoven hebben al jaren te maken met achterstallig onderhoud en er wordt niet geïnvesteerd in het verduurzamen van de woningen. Voor de bewoners is dat in deze tijd van hoge energieprijzen een dubbele straf. En achterstallig onderhoud en geen vooruitzicht op het verduurzamen van de woning.


Overname Vestia woningen

Overname van deze woningen door één van onze lokale woningcorporaties kan een oplossing zijn voor dit lastige dossier. Natuurlijk Nieuwkoop is verheugd dat een van de twee lokale woningcorporaties zich op dit moment inspant om serieus te onderzoeken of overname van de Vestiawoningen haalbaar is. Op 24 november werd de gemeenteraad door deze woningcorporatie bijgepraat over de stand van zaken van het onderzoek en wat waarschijnlijk nodig is om een overname mogelijk te maken. Daarvoor zullen er ook inspanningen van de gemeente gevraagd worden. Het is daarom belangrijk dat er ook door de gemeente Nieuwkoop voortvarend aan dit complexe vraagstuk gewerkt wordt.


Aan de slag met voorstel WDA

Om vast te stellen of het college deze kans serieus oppakt heeft Natuurlijk Nieuwkoop raadslid René Carlier in de raad van 15 december de wethouder een aantal vragen gesteld. Kort voor de vergadering heeft het college een kopie van de brief die zij aan Woondiensten Aarwoude (WDA) heeft gestuurd aan de raad ter informatie verstrekt. Het college heeft aan WDA laten weten dat zij in gesprek wil blijven en heeft een stap voor stap aanpak voorgesteld. WDA heeft een andere aanpak voorgesteld die sneller tot resultaat leidt.

Rene Carlier heeft de wethouder onder andere gevraagd of het college voor zichzelf een datum heeft vastgesteld waarop de onderhandelingen met WDA afgerond moeten zijn. De wethouder wilde zich niet binden aan een datum. Zij gaf aan dat het complex is en dat het in haar ogen het vraagstuk pas concreet opgepakt kan worden als duidelijk is wat de woningen moeten kosten. Dat betekent dat er nog geen vooruitzicht kan worden gegeven aan de huurders. De kosten van de woningen zijn slechts 1 onderdeel van de overname. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat het college met de andere onderdelen van het voorstel van WDA nu al aan de slag kan gaan. Daar wilde de wethouder nog geen toezeggingen over doen.

Natuurlijk Nieuwkoop zal scherp blijven op het vervolg en het college hierover vragen blijven stellen. De kans om tot een oplossing te komen ligt nu op tafel en die moeten we niet voorbij laten gaan.

Vragen half uur - Natuurlijk Nieuwkoop - voortgang gesprekken WDA ivm overname Vestia
.pdf
Download PDF • 61KB

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page