top of page

Bernadette Wolters legt om gezondheidsreden haar functie als wethouder neer

Bernadette Wolters heeft om gezondheidsredenen moeten besluiten om haar functie

als wethouder in de gemeente Nieuwkoop neer te leggen. De afgelopen tijd kreeg zij te maken met de nodige fysieke problemen door ziekte en ongevallen. Het herstel daarvan is onvoldoende gelukt, en kost veel energie. Zij heeft daardoor, tot haar spijt,

moeten constateren dat zij over onvoldoende energie beschikt om de verantwoordelijkheden van het wethouderschap op dit moment voldoende in te kunnen vullen. De grote uitdagingen die de komende tijd wachten vragen om maximale inzet.

Bernadette werd begin 2018 door onze partij Natuurlijk Nieuwkoop voorgedragen om de portefeuilles jeugd, zorg, onderwijs, werk en inkomen en duurzaamheid op zich te nemen. Geholpen door haar ruime kennis en ervaring is zij met groot enthousiasme en een enorm verantwoordelijkheidsbesef aan deze uitdagende taken begonnen en heeft in de afgelopen periode veel gerealiseerd. Mede dankzij haar inzet en ideeën is de ingezette ontwikkeling van Integrale Kind Centra in Ter Aar en in Zevenhoven voortgezet en wordt er nu volop gebouwd. De bouw van het nieuwe Ashramcollege in Nieuwkoop is succesvol tot stand gebracht en afgerond. Ook heeft Bernadette er voor gezorgd dat inwoners van Nieuwveen in een goed participatietraject worden betrokken bij het ontwikkelen van het centrumplan. Op het taaie en moeilijke onderwerp van de zorg heeft zij gezorgd dat de uitgangspunten voor het inkopen van de jeugdzorg en andere vormen van zorg zijn vastgesteld en de voorbereiding van de inkoop gedegen ter hand is genomen. Het nieuwe afvalbeleidsplan met daarbij de invoering van tariefdifferentiatie is onder haar hoede ingevoerd en werpt zijn vruchten af. En met het beleidskader duurzaamheid heeft zij een stevige basis gelegd voor verdere verduurzaming van onze gemeente.

We hebben Bernadette leren kennen als een ervaren en inhoudelijk deskundige wethouder die met haar grote inzet en serieuze aanpak in korte tijd een grote dossierkennis opbouwde. En door haar brede en goede relaties met personen, organisaties en netwerken in Nieuwkoop en in de regio, heeft zij flinke stappen kunnen zetten in het belang van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop. In en buiten onze partij wist zij haar standpunten helder naar voren te brengen en de discussies extra inhoud te geven. Ze stond open voor andere gedachten en alternatieven vanuit de fractie en wist die een plaats te geven in de uiteindelijke raadsvoorstellen.

Helaas zat het de afgelopen periode niet mee. Door ongelukkig toeval en vervelende pech is haar gezondheid spelbreker geworden. Het wethouderschap is een stevige en verantwoordelijke functie, die veel tijd en grote inzet vraagt, waarvoor een goede conditie en gezondheid voorwaarde is.

Bernadette heeft aangegeven hier nu niet aan te voldoen en op korte termijn terug te willen treden. Wij betreuren maar respecteren dit - vooral ook voor haarzelf - bijzonder moeilijke besluit.

Natuurlijk Nieuwkoop dankt Bernadette voor haar tomeloze inzet, de wijze waarop we hebben kunnen samenwerken en voor al hetgeen zij voor ons allen heeft weten te bereiken. Daar willen wij op voortbouwen om zo het huidige collegebeleid verder te helpen realiseren.

Daartoe dragen wij Berry Dors voor als opvolger, zodat de formele procedures die daarvoor doorlopen moeten worden kunnen worden gestart.

We wensen Bernadette een mooie toekomst toe in een goede gezondheid.

Namens de fractie en het bestuur van Natuurlijk Nieuwkoop,

Pien Schrama, fractievoorzitter, tel +31 6 53870130

Jan Dirven, bestuursvoorzitter, tel +31 6 22555032

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page