top of page

Ophef over bouwplannen in Noordeinde

De bouw van een nieuwe school in Zevenhoven is in volle gang. Daardoor komt de locatie van de basisschool de Diamant in Noordeinde vrij. De gemeente Nieuwkoop wil op die locatie graag woningen bouwen en daarom werd er een startnotitie opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze startnotitie ging echter verder dan alleen de locatie waar de school nu staat en dat leidde tot grote ophef onder de omwonenden.

Startnotitie

Al meteen werd de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop uitgenodigd door een aantal bewoners van de Dobbe. Wat was er aan de hand, zo vertelden zij? Een strook agrarische grond die ooit door de gemeente was aangekocht voor het realiseren van een trapveld, stond nu opgenomen als bouwlocatie. Voor de omwonenden kwam dit als een donderslag bij heldere hemel omdat er nooit sprake van was geweest om deze locatie te bebouwen. De startnotitie wekte door haar gedetailleerde opzet de indruk bij de bewoners dat er hoe dan ook op deze plek gebouwd moest gaan worden en dat alleen nog aan de orde was welk type woningen er zouden komen. Diezelfde startnotitie wekte bij andere bewoners ook de indruk dat het trapveld naast de school zou worden volgebouwd. Dit alles leidde tot boze brieven en insprekers die van zich lieten horen.

Trapveldje en De Dobbe

Op schriftelijke vragen gesteld door ons raadslid Kees Hagenaars, kreeg hij als antwoord dat er geen sprake van was dat het trapveld zou moeten verdwijnen. Hij kon daarom meteen in de meningsvormende raad de inspreekster gerust stellen en duidelijk maken dat het trapveld zou blijven. Voor alle zekerheid liet hij dit de wethouder in de vergadering bevestigen.

Voor de Dobbe gold een andere aanpak. Het kon niet zo zijn dat een gemeente die participatie zo hoog in het vaandel heeft staan, haar inwoners volkomen verrast met bouwplannen zonder dat daarover eerst een fatsoenlijke communicatie heeft plaats gevonden. Kees nam daarom contact op met wethouder Elkhuizen en er werden contacten gelegd met SBN om te bezien hoe deze “valse start” kon worden hersteld.

Motie: eerst overleg met bewoners

Natuurlijk Nieuwkoop en SBN besloten daarop een motie op te stellen. Daarin werd voorgesteld alvorens de strook langs de Dobbe in een proces te betrekken, er eerst een gesprek moest plaats vinden met de bewoners van de Dobbe en de Schinkel. Tevens stelden beide partijen dat de raad geïnformeerd moest worden over de resultaten van het overleg en dat dit met de raad moest worden besproken. In de besluitvormende raad van 28 mei werd de motie met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen, aangenomen. Alleen de VVD kon zich niet vinden in het voorstel.

De omwonenden die inmiddels een grote handtekeningenactie hebben opgezet en het hele dorp erbij willen betrekken om te bezien wat er aan woningbouw in Noordeinde nodig is, lieten weten blij te zijn met deze oplossing en gaan zich voorbereiden op een goed overleg met de gemeente.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page