top of page

Kees Hagenaars, raadslid

Kees Hagenaars (1954) is getrouwd, heeft 2 kinderen en is directeur van een basisschool.

Portefeuilles:

• Ruimtelijke Ordening

• Openbare Werken

• Onderwijs

• Natuur en Milieu.    

 

keeshagenaars@natuurlijknieuwkoop.nl

Waarom sta je op de lijst van natuurlijk Nieuwkoop?

Politiek moet de sterkeren in onze samenleving aanmoedigen en kansen bieden om initiatieven te nemen. Maar ze moet ook de zwakkeren helpen en actief betrekken om ook deel te kunnen nemen aan diezelfde samenleving. Dat evenwicht vind ik terug bij Natuurlijk Nieuwkoop. Het is een partij die belooft wat ze doet, die met je meedenkt en waar je op kunt vertrouwen. Al diegenen die ons nodig denken te hebben, kunnen bij ons aankloppen en we zullen samen proberen oplossingen te vinden.

 

Waar ga je je  voor inzetten als je gekozen wordt.

Inwoners voelen zich vaak niet gehoord, krijgen te maken met verrassende maatregelen, snappen niet waarom de gemeente bepaalde beslissingen neemt. Met die mensen wil ik graag in contact treden om te komen tot rechtvaardige, eerlijke besluiten.

Voor het onderwijs wil ik me extra inspannen. Al drie keer heeft het basisonderwijs gestaakt en nog steeds worden er geen passende maatregelen genomen. Ondersteun die leerkrachten met conciërge-uren, geef ze duurzame scholen met weinig onderhouds- en energiekosten zodat het geld naar onderwijs gaat en niet naar onderhoud. En ondersteun ze via het CJG met extra hulp voor met name kinderen met gedragsproblemen.

In mijn portefeuille ruimtelijke ordening ga ik voor meer huurwoningen voor mensen met middeninkomens want er zijn te weinig van dat soort woningen. Voor schone energie door het aanstellen van een energiecoach zodat we samen passende oplossingen kunnen bedenken. Voor groene en schone wijken, zonder onkruid. Voor veilige straten, voor winkels in onze dorpen en woningen en werk voor iedereen.

Vertel eens wat meer over jezelf

Mijn naam is Kees Hagenaars. In het dagelijks leven ben ik directeur van een basisschool en heb in die functie veel contacten met kinderen, ouders, bestuurders en organisaties. Momenteel ben ik bezig met de bouw van een zeer duurzame school. Naast weinig onderhoudskosten zijn er ook nauwelijks energiekosten. We krijgen door  o.a. 170 zonnepanelen nul op de meter.

Al in Ter Aar zat ik in de gemeenteraad en ben dus betrokken geweest bij de vele ontwikkelingen die in al onze dorpen de afgelopen jaren hebben plaats gevonden. Die ervaring zorgt ervoor dat ik ervan overtuigd ben en weet wat er ook de komende jaren nog verbeterd kan worden en waar de kansen liggen. Dat wil ik graag doen, samen met onze inwoners. Een betere gemeente krijg je door beter besturen, maar dan moet wel iedereen mogen meedenken en serieus worden genomen. Daar valt ook binnen Nieuwkoop nog wel het nodige aan te verbeteren. In de raadsvergaderingen en daarbuiten zal ik daarom van me laten horen zoals men dat van mij gewend is.

"Ik wil graag met de mensen die direct geraakt worden door een beleidsbeslissing, samenwerken aan rechtvaardige, eerlijke besluiten."

bottom of page