top of page

Natascha van Engeldorp Gastelaars

natas.jpg

Als je wat wil veranderen zal je daar zelf mee moeten beginnen.

 

Wie ben je, Natascha?

Ik ben Natascha van Engeldorp Gastelaars en ik werk bij de gemeente Amsterdam als assistent bedrijfsadministrateur en deels in de OR. Ook zet ik mij in als vrijwilliger in het Sectorbestuur Overheid van de FNV. Van jongs af aan ben ik opgegroeid met de partij van de arbeid en de FNV. Ik ben een echt mensenmens. En mijn focus ligt op de mensen die dat echt nodig hebben.

Waarom ben je actief in de lokale politiek?

Al jaren volg ik de politiek vanaf de bank en vaak kwam dan de gedachte op dit kan anders! Nu is het zo dat als je wat wilt veranderen je dan toch zelf in actie dient te komen. Daarom ben ik mij gaan verdiepen in de lokale politiek en van het een kwam het ander.

Het lijkt mij superleuk om me in te zetten voor het behoud van het dorpsgevoel, minder leuk vind ik dat helaas het dorpsleven niet ontkomt aan het stadsleven.Ik kom graag op voor mensen die dat zelf niet kunnen. Plus mijn motto is als je wat wil veranderen zal je daar zelf mee moeten beginnen.

En waarom Natuurlijk Nieuwkoop?

Bij Natuurlijk Nieuwkoop hebben we een mooie lijst speerpunten waar ik mezelf erg goed in kan vinden en het belangrijkste, waar ik ook wat mee kan. Daarnaast hebben we een erg goed functionerende partijgroep waar ik me thuis voel en dat is denk ik nog wel het allerbelangrijkste.

Ik hoop veel te kunnen betekenen voor de gemeente Nieuwkoop. De komende jaren ga ik me daarvoor inzetten. Heb je vragen of wil je gewoon wat kwijt, ik ben altijd bereikbaar.

Wat zijn jouw speerpunten voor de gemeente Nieuwkoop?

Leefbaar, sociaal, met elkaar.

- voor jongeren er zouden meer ontmoetingsplekken moeten zijn zoals buurtcentrums voor jeugd van 11 tot en met 16 jaar

- voor de ouderen moeten er betaalbare woningen en goede voorzieningen zijn

- voor huurders moet er hulp komen bij het verduurzamen van de woning zodat gezondheidsklachten en onnodig hoge stookkosten voorkomen worden

- voor mensen in financiële nood moet de armoedeval gestopt worden, waar mogelijk middels werk tegen beloning

 

Welk speerpunt van Natuurlijk Nieuwkoop heeft jouw meeste aandacht?

Participatie.

 

Als je morgen iets kon veranderen of vernieuwen in onze gemeente, wat zou dat dan zijn?

Veiligere wegen, beter openbaar vervoer.

 

En wat moet er juist altijd behouden blijven?

Het dorpsgevoel, veiligheid, natuur.

 

Wil je nog iets met ons delen?

Als niets zeker is, is alles mogelijk!

Natascha is assistent bedrijfsadminis-trateur en actief in de OR van de gemeente Amsterdam en de FNV. Ze woont met haar zoontjes in Papenveer.

image.jpeg

Natascha op de cultuurdag in Ter Aar

image3.jpeg

Denk je aan Natascha dan denk je aan actie. Zoals de actuele actie  #goedegemeentencaonu

Natuurlijk Nieuwkoop is een partij voor de samenleving, participatie staat hoog in het vaandel.

Die standpunten liggen het dichtst bij mijn persoonlijke affiniteiten, daardoor kan ik goed aansluiten en meedenken.

image6.jpeg

Natascha samen met Edwin Rustenberg en Harry Balgobindh op 1 juli 2019 waar ze tijdens de Slavernij Herdenking een krans legden.

image1.jpeg

Bij de actie #steunpubliekesectornu was Natascha een van degenen die een  witboek overhandigden aan Mark Rutte om aandacht te vragen voor de medewerkers in de publiekesector.

bottom of page