top of page

Theo Lelieveld

Theo 2022.JPG

Waarom Natuurlijk Nieuwkoop

Ik ben een optimistisch mens.

Mijn motivatie voor mijn kandidaatstelling is ingegeven door het sociaalliberale gedachtengoed dat onze inwoners centraal moeten staan in de politiek.

Ik maak graag gebruik van de ideeën die er in de samenleving leven en speel graag in op initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties.

 

Persoonlijk vind ik dat de discussie altijd op inhoud gevoerd moet worden: vanuit perspectief van inwoners gericht op de toekomst.

Daarom wil ik me inzetten voor de Partij Natuurlijk Nieuwkoop.

Mijn motto is dan ook: altijd gaan voor kwaliteit.

Vertel iets over jezelf.

Mijn naam is Theo Leliveld.

Ik ben vrijwilliger bij RTV Hollands Midden. We maken daar om de week op vrijdag een sportprogramma met elke uitzending voetbal en een andere sport. In het weekend ben ik verslaggever bij een voetbalwedstrijd. Elke maand hebben we het programma Met Open Blik, waarin we iemand een podium geven.

Tevens ben ik columnist bij deze lokale zender. Ik houd van mensen en daarom ligt mijn focus op tijdig actie ondernemen en er alles aan te doen om de leefbaarheid van Nieuwkoop te verbeteren.

 

Waarom ben je politiek actief

Samen kunnen wij in Nieuwkoop heel veel aan, ook alle uitdagingen die op ons pad komen.We moeten dan de bereidheid hebben om daar verantwoordelijkheid voor te dragen en daar loop ik niet voor weg.

Bovenal gaat het om een goed functionerende samenleving Nieuwkoop, waarin we op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan, waar solidariteit heerst, waar recht gedaan wordt aan mensen, waar respect is voor elkaar.

Ik zie het als een persoonlijke uitdaging om de belangen van Nieuwkopers zo goed mogelijk vertegenwoordigd te krijgen.

 

Wat zijn jouw speerpunten voor de gemeente Nieuwkoop

• Leefbaarheid verbeteren.

• Stimuleren sport en bewegen.

• Sportaccommodaties verbeteren en voor meerdere doeleinden benutten, waardoor lokale sportverenigingen makkelijker een maatschappelijke rol kunnen vervullen.

• Kosten gaan voor de baten uit: investeren in aan de voorkant zorgt voor meer meedenken vanuit de samenleving, meer draagvlak creëren.

• Iedere inwoner moet binnen een redelijke termijn een bij het inkomen passende woning kunnen betrekken.

bottom of page