1/1

Onze speerpunten

Doe mee

Onderwijs, werk, sport en zorg voor iedereen.

Lees verder

burger aan het roer
Denk mee

Over grote en kleine plannen die je leefomgeving direct raken.

Lees verder

Leef mee

Blijvend genieten van wonen en recreëren in onze prachtige Groene Hart gemeente .

Lees verder

FACEBOOK

WIL JE WAT KWIJT?

WIL JE WAT VRAGEN?

TWITTER

17.07.2020

De fractie van Natuurlijk Nieuwkoop heeft schriftelijke vragen gesteld en aandacht gevraagd voor de overlast die bewoners aan de Amstelkade in Woerdense Verlaat ervaren van met name motorrijders. Bewoners vinden dat hun woongenot wordt aangetast door de geluidsoverlast...

05.07.2020

Op 2 juli heeft de raad een zienswijze op de Ontwerp- Luchtvaartnota 2020-2050 vastgesteld. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de leefbaarheid van de gemeente Nieuwkoop. Deze is de laatste jaren enorm onder druk komen te staan, de balans tussen groei/economi...

11.06.2020

Dat is de mening van de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop in de Nieuwkoopse
gemeenteraad. Tijdens de laatste raadsvergadering kwam deze RES aan de orde. Gemeenteraden in de regio Holland Rijnland geven hun wensen en bedenkingen over het stuk. In de Nieuwkoopse raad stel...

07.06.2020

De bouw van een nieuwe school in Zevenhoven is in volle gang. Daardoor komt de locatie van de basisschool de Diamant in Noordeinde vrij. De gemeente Nieuwkoop wil op die locatie graag woningen bouwen en daarom werd er een startnotitie opgesteld en voorgelegd aan de gem...

04.06.2020

De gemeenteraad heeft op 28 mei geld beschikbaar gesteld voor de proceskosten van het project Centrumlocatie Nieuwveen. Voor dit project is voor de komende 3 jaar € 102.000,- nodig voor de noodzakelijke participatie en begeleiding van het project.

Natuurlijk Nieuwkoop v...

03.05.2020

Natuurlijk Nieuwkoop geeft steun aan het voorstel van het college voor het instellen van een Steunfonds Covid-19 van € 500.000,00 voor maatschappelijke organisaties van vitaal belang. 

De Coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven en het effect ervan is op korte...

Please reload

NIEUWS

© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop