top of page

Nieuwe aanpak monumentencommissie

Aan een jarenlange samenwerking met de onafhankelijke monumentencommissie met lokale vrijwilligers is een einde gekomen. De gemeente Nieuwkoop gaat deze taak bij de Stichting Dorp Stad en Land inkopen. De reden hiervoor is dat het niet is gelukt om nieuwe, deskundige monumentencommissieleden te werven en daarmee kwam een goede advisering op het gebied van monumentenzorg in gevaar.

Waardevolle adviezen

Natuurlijk Nieuwkoop vindt de inbreng van lokale vrijwilligers met kennis van de historie van dit gebied erg waardevol. Ook eigenaren van objecten hebben het meedenken en de adviezen van onze monumentencommissie vaak erg gewaardeerd. Deze commissie adviseerde niet alleen technisch over een aanvraag maar ging zeer regelmatig op locatie kijken. Bijvoorbeeld wanneer er bij eigenaren behoefte was aan extra advies of complexe renovaties. De recente renovatie van de kerk in Zevenhoven is zo’n object waar de monumentencommissie nauw bij betrokken was. Meerwaarde is ook dat vrijwilligers meedenken en betrokken zijn bij het behoud van ons culturele erfgoed. Maar als er echt geen lokale monumenten commissieleden meer te krijgen zijn dan houdt het op. Met dank aan alle voormalige commissieleden voor hun inzet!

Toevoegen lokale kennis

De taak gaat nu naar Dorp Stad en land, een organisatie die voor veel gemeenten werkt. Pien Schrama heeft ervoor gepleit om toch iemand met specifieke lokale historische kennis als burgerlid toe te voegen aan de nieuwe erfgoedcommissie. Het college heeft toegezegd zich hiervoor in te spannen.

Aanwijzing gemeentelijke monumenten

De monumentencommissie heeft een paar jaar geleden, naast het adviseren over aanvragen voor onderhoud en renovaties, samen met de historische verenigingen de lijst met gemeentelijke monumenten geactualiseerd. Natuurlijk Nieuwkoop vindt het belangrijk dat de gemeente nu doorpakt met de procedures om nieuwe monumenten aan te wijzen. Zo kan voorkomen worden dat beeldbepalende panden, in het bijzonder in de kernen van de oude gemeente Nieuwkoop, gesloopt worden. In dat gebied zijn helaas nog geen gemeentelijk monumenten aangewezen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page