top of page

Leden bijgepraat over campagne, coalitie en nieuwe wethouder

Alle ontwikkelingen naar aanleiding van de verkiezingen waren aanleiding voor een extra ledenvergadering op dinsdagavond 24 april. De voorzitters Rien van Kessel (MPN) en Jan Dirven (PN) openden de vergadering met het speciaal welkom voor Bernadette Wolters. Bernadette wordt op 26 april namens Natuurlijk Nieuwkoop voorgedragen als wethouder voor onze partij en deze ledenvergadering was een goed moment om met haar, voorafgaand aan haar benoeming, kennis te maken.

Afscheid Jan Tersteeg werd bedankt voor zijn enorme inzet voor MPN/Natuurlijk Nieuwkoop. Op een later moment wordt er met de raadsleden nog apart bij stil gestaan. Ook Elly de Jeu heeft afscheid genomen als fractieassistent en werd bedankt voor haar inzet in de fractie. Zij blijft achter de schermen actief voor Natuurlijk Nieuwkoop. Tessa van Diemen had tijdens de afscheidsraad al afscheid genomen van het fractieassistentschap. Campagne en verkiezingsuitslag Pien Schrama en Berry Dors gaven een toelichting op de afgelopen campagne welke eigenlijk al begon bij de komst van onze nieuwe naam Natuurlijk Nieuwkoop en nieuwe website in juli 2017. Na een lange voorbereidingstijd zijn veel activiteiten ingezet om onze partij goed voor het voetlicht te brengen. Dank aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd! De aanwezige leden spraken hun waardering uit en gaven aandachtspunten mee voor een volgende keer. Op 21 maart was het zover: 4 zetels! Een uitslag waar we blij en tevreden mee zijn. De kiezers hebben ons, ook onder een nieuwe naam, herkend en gesteund. Met dit aantal blijven we een stevige en stabiele partij in de Nieuwkoopse raad. Coalitie met SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop Na de verkiezingen heeft informateur René Vrugt het advies uitgebracht om allereerst een coalitie met SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop te onderzoeken. Berry en Pien zaten namens Natuurlijk Nieuwkoop aan de onderhandelingstafel. Afgelopen maandagavond 23 april is deze intensieve formatieperiode afgerond met de overeenstemming over het coalitieakkoord "VERBINDEN VERTROUWEN VOORUITGAAN". Een akkoord waarin de afgesproken bestuursstijl is opgenomen samen met de grootste uitdagingen voor de komende periode en raadsbrede onderwerpen. Daarnaast zijn per beleidsterrein onderwerpen benoemd die aan het nieuwe college worden meegegeven om deze uit te werken in het op te stellen collegeprogramma. De 2 onderhandelaars werden bedankt met een prachtige bos voor de geleverde inspanningen.

Nieuwe wethouder Bernadette Wolters

Toen duidelijk werd dat deelname in een coalitie en het college aan de orde kwam en nadat een portefeuilleverdeling helder werd is gezocht naar een wethouderskandidaat. Deze hebben we gevonden in de persoon van Bernadette Wolters. Bernadette heeft zich in de ledenvergadering voorgesteld enJan Dirven heeft haar namens de besturen en leden veel succes en plezier toegewenst met deze nieuwe uitdaging!

Op 26 april wordt in de raad gesproken over het coalitieakkoord en een besluit genomen over de voorgedragen wethouders. Fusie Nu het stof van de verkiezingen wat is neergedaald is het tijd om de afgesproken stap, een fusie tussen MPN en PN, verder voor te bereiden. De 2 besturen hebben aangegeven dat op dit moment verkend wordt wat daar zoal bij komt kijken. Verwacht wordt dat een fusie in de loop van dit jaar een feit kan zijn.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page