top of page

Werkbezoek Rijnvicus


Namens Natuurlijk Nieuwkoop waren Pien Schrama en Joke van Boxtel op 21 augustus op werkbezoek bij Rijnvicus. Dit is het nieuwe werkbedrijf in Alphen aan den Rijn wat inwoners begeleidt naar een betaalde baan of een beschutte werkplek biedt voor de mensen die dat nodig hebben. Rijnvicus is een samenvoeging van de Sociale Werkplaatsvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA), het Werkgeversservicepunt en het re-integratieteam van de gemeente Alphen aan den Rijn. Rijnvicus is een zelfstandige afdeling van de gemeente Alphen aan den Rijn, die de werkzaamheden ook uitvoert voor de gemeente Nieuwkoop.

Ontwikkelingen De nieuwe Rijnvicus directeur Jan de Vries praatte de aanwezige raadsleden bij over de recente ontwikkelingen en uitdagingen. Dit jaar wordt veel energie gestoken in een goede samenvoeging van de verschillende taken in de nieuwe uitvoeringsorganisatie, de samenwerking met Serviceplein, het UWV, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is het contact met de ondernemersverenigingen en het bedrijfsleven. Door Joke werd specifiek aandacht vanuit het werkgeversservicepunt voor de Nieuwkoopse ondernemers gevraagd. Grote uitdagingen voor Rijnvicus zijn met name de werkzoekenden van 50+, statushouders en mensen zonder startkwalificatie. Doel is om ook deze mensen zo snel, maar ook zo goed mogelijk duurzaam aan werk te helpen. Ondanks het huidige gunstige economische klimaat blijkt dit nog steeds geen eenvoudige opgave. Leerwerkbedrijf Door de overname van de afdeling Elektro van Rijnvicus door SBR (Sociaal Bedrijf Rijnstreek) in april van dit jaar zijn 41 medewerkers nu aan de slag in het bedrijfsleven. Ook werken er Rijnvicusmedewerkers met een arbeidscontract en zijn er binnen SBR 11 leerwerkplekken gecreëerd. Op deze manier kan Rijnvicus zich vooral focussen op het begeleiden van mensen richting de arbeidsmarkt. Een zorgvuldige heroriëntatie op de verschillende productieafdelingen van Rijnvicus moet in de komende jaren gaan plaatsvinden. Vinger aan de pols Voor de uitvoering van de taken voor onze gemeente heeft het college een DVO (dienstverleningsovereenkomst) afgesloten. De raad heeft de suggestie van Natuurlijk Nieuwkoop overgenomen om, als de eerste resultaten van Rijnvicus bekend zijn, de directeur voor een gesprek uit te nodigen. We vinden het belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening van deze nieuwe organisatie voor onze inwoners te bewaken en goed vinger aan de pols te houden. Voor meer info zie website Rijnvicus

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page