top of page

Vomar uiteindelijk toch naar het centrum


Na de verkoop van de gronden achter Intratuin in Ter Aar werd de gemeenteraad verrast door de aankondiging dat er op die plaats een supermarkt van Vomar zou verrijzen, inclusief een tweetal andere grote winkelbedrijven. De plaatselijke winkeliers kwamen in verzet en ook de gemeente was niet blij met de komst van een tweede winkelcentrum. De bewoners in de directe omgeving vreesden voor een forse overlast van het toenemende verkeer en ook zij lieten van zich horen.

Voorbereidingsbesluit

In maart 2018 nam een meerderheid van de gemeenteraad van Nieuwkoop daarom een voorbereidingsbesluit over de betreffende locatie. Het besluit moest ruimte bieden aan overleg en er uiteindelijk voor zorgen dat er geen tweede winkelcentrum op die locatie zou verschijnen. Dat alles moest wel binnen de geldende wettelijke termijn van 1 jaar worden geregeld. Alleen SBN en D66 stemden destijds tegen dit besluit.

Scenario C

Na de verkiezingen stelde het nieuwe college alles in het werk om de betrokken partijen Vomar en Hoorne aan de onderhandelingstafel te krijgen. Dat is gelukt. De nieuwe wethouder Antoinette Ingwersen slaagde er samen met haar ambtenaren in middels een nieuw scenario C, Vomar richting het huidige winkelcentrum ( locatie De Vlinder) te bewegen en zo een gang naar de rechter te voorkomen. Dat laatste was heel essentieel want zelfs een positieve uitspraak voor de gemeente zou alsnog een zeer hoge schadeclaim opleveren ten gunste van Vomar. Natuurlijk Nieuwkoop was er dan ook van overtuigd dat dit hoe dan ook voorkomen moest worden. “ Een rechtszaak winnen, vervolgens een enorme schadevergoeding moeten betalen en de kans belopen dat Vomar zich alsnog ergens op een andere locatie met bestemming detailhandel vestigt, is het slechtst denkbare scenario”, aldus Kees Hagenaars.

Ondernemers scenario D

Inmiddels hadden de plaatselijke ondernemers een scenario D bedacht waarin zij aan Vomar winkelruimte rond het Lindeplein willen verkopen om er zo voor te zorgen dat de supermarkt zich in het centrum kan vestigen en niet op de locatie van de Vlinder. Het was op 18 oktober aan de politiek om dit scenario kansen te bieden door Vomar op te dragen dit serieus te bekijken. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering van 18 oktober. Alle partijen, uitgezonderd de VVD, kwamen met een gezamenlijk amendement waarin de ondernemers en Vomar vóór 1 december de opdracht krijgen scenario C en D serieus te onderzoeken. Mocht scenario D niet mogelijk zijn volgens de vooraf gestelde criteria, dan kan de nieuwe supermarkt uiteindelijk op de locatie van De Vlinder komen. Ook gaan de partijen op zoek naar ruimte voor een tijdelijke super in het centrum. Als dat niet lukt zal deze tijdelijk achter Intratuin worden gevestigd. Daarna kan deze locatie ontwikkeld worden voor woningbouw. De gesprekken met de bewoners van de Kerkweg en de Westkanaalweg over de verbetering van de verkeerssituatie worden zo spoedig mogelijk gestart. Wat Natuurlijk Nieuwkoop betreft moet een integrale aanpak, waarbij de stakeholders een essentiële rol spelen, er tenslotte toe leiden dat er in Ter Aar één compact en goed bezocht winkelcentrum gaat ontstaan inclusief horeca en woningen voor diverse doelgroepen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page