top of page

Ledenvergadering Natuurlijk Nieuwkoop 21 november - opmaat naar een fusie


De ledenvergadering op woensdag 21 november stond vooral in het teken van de naderende fusie tussen MPN en Progressief Nieuwkoop. Door de 2 besturen waren alle benodigde formele stukken, waaronder de statuten en het huishoudelijk reglement, zorgvuldig voorbereid en deze zijn door de vergadering goedgekeurd. Binnenkort passeren deze documenten de notaris en dan is de fusie tussen beide partijen onder de naam Natuurlijk Nieuwkoop een feit. Daarover later meer. Bestuur Natuurlijk Nieuwkoop Met de samenvoeging van MPN en PN is ook het bestuur van Natuurlijk Nieuwkoop samengevoegd. Jan Dirven is voorzitter met Rien van Kessel als plaatsvervangend voorzitter. Margot Aartman beheerde voor MPN al de financiën en gaat dit nu voor Natuurlijk Nieuwkoop doen. Secretaris Jan van Beusichem blijft ook onder de nieuwe vlag op zijn post. Afscheid Ada van der Vlugt Jarenlang was Ada van der Vlugt politiek actief. In de gemeente Ter Aar voor Gemeentebelangen en deze partij ging bij de herindeling in 2007 op in MPN. Ada bleef haar steentje bijdragen als fractieassistent en in het bestuur. Voorzitters Rien en Jan bedankten Ada voor haar inzet voor onze partij en voor de gemeenschap waarbij haar bijzondere belangstelling uitging naar goede voorzieningen voor de jeugd en het onderwijs. Bloemen en een welgemeend applaus van de leden vielen haar ten deel. Verduurzamen van je leefomgeving In het tweede deel van de vergadering kwam werd een levendig gesprek gevoerd over het verduurzamen van je leefomgeving: wat versta je daar onder? Wat vind je dat er echt zou moeten gebeuren? Wat kun en ga je daar zelf aan doen? Naast het uitwisselen van praktische tips ging het vooral over de rol van de overheid met betrekking tot bewustwording, faciliteren, en inwoners stimuleren om zelf aan de slag te gaan. Uiteraard ging het over energie, energiebesparing en gasloze wijken. Maar de vergadering was het er over eens dat duurzaamheid over meer gaat dan energie alleen. Het gaat ook over gezondheid, eenzaamheid en inwoners met een zorgvraag mee laten doen. Een brede blik op duurzaamheid dus, en dat mag je ook van Natuurlijk Nieuwkoop verwachten natuurlijk!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page