top of page

Natuurlijk Nieuwkoop: er is onvoldoende draagvlak voor grootschalige inzet van windturbines en zonne


In de raadsvergadering van 7 maart jl. heeft de gemeenteraad, via een motie die door Natuurlijk Nieuwkoop werd ingediend, uitgesproken dat er onvoldoende draagvlak is verkregen voor het grootschalig uitrollen van windturbines en zonnevelden. Zoals bekend hebben deze vormen van energieopwekking vaak grote impact op inwoners van het gebied en op het open en groene landschap waaraan Holland Rijnland nog zo rijk is.

Daarnaast is Natuurlijk Nieuwkoop van mening dat de focus in de plannen van Holland Rijnland zo sterk gericht is op grootschalige inzet van windturbines en zonnevelden dat andere, nieuwere en ook kleinschaliger vormen niet of onvoldoende aan bod komen. Dit zal belemmerend werken op het beschikbaar komen van deze nieuwe ontwikkelingen. Verder moeten de lusten van de duurzame energieopwekking daadwerkelijk aan het eigen gebied ten goede komen.. Ook is het aan de gemeenten om op grond van de omgevingsvisie te bepalen of windturbines en zonnevelden passend zijn in het gebied.

Dit is de uitkomst van het debat over een brief die het regionale samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, waar ook Nieuwkoop lid van is, wil gaan sturen aan de provincie Zuid-Holland. Aanvankelijk wilde Holland Rijnland (HR) een concreet aanbod doen aan de provincie om het mogelijk te maken om dertig 3-megawatt- (of honderd 0,9-megawatt-) windturbines te plaatsen vóór 2026 alsmede 270 hectare zonnevelden. Inmiddels is de toon van het aanbod van HR aan de provincie teruggebracht tot een verzoek om ruimtelijk wat meer mogelijkheden te bieden en het idee dat opstelling van turbines langs de verkeersinfrastructuur mogelijk gemaakt zal kunnen worden.

Natuurlijk Nieuwkoop diende tijdens het debat over de brief van Holland Rijnland een motie in met bovengenoemde strekking. De motie werd aangenomen met de steun van SBN, VVD en SGP/CU. De fractie van D66 was tegen. Ook de CDA-fractie stemde tegen hoewel ze aangaven het wel met de bedoeling van de motie eens te kunnen zijn.

Het gevolg van het aannemen van de motie is dat de Nieuwkoopse vertegenwoordigers in het bestuur van Holland Rijnland op 13 maart het een en ander zullen verwoorden. Inmiddels is de inhoud van de motie ook bekend bij de andere deelnemers aan Holland Rijnland.

Klik hier voor de de door de gemeenteraad aangenomen Motie Concept Energiebrief van Holland Rijnland aan provincie Zuid-Holland

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page