top of page

Nieuwkoop gaat afval beter scheiden


Met maar liefst 201 kg restafval per persoon per jaar is Nieuwkoop koploper in de regio omdat we nog onvoldoende afval scheiden. Geen positie om trots op te zijn.

Wethouder Bernadette Wolters en haar ambtenaren kwamen dan ook op 4 april tijdens de besluitvormende raad met een voorstel om daar verandering in te brengen.

Diftar, een systeem waarbij ingezet wordt op betere afvalscheiding door te laten betalen voor iedere keer dat een container met restafval aan de straat wordt gezet. Ook een vuilniszak inleveren bij een verzamelcontainer gaat voortaan geld kosten.

Ervaringen opgedaan in andere gemeentes hebben geleerd dat daarmee de hoeveelheid restafval kan worden gehalveerd. In 2016 was er al een enquête uitgezet onder de Nieuwkoopse bevolking en waren straatinterviews gehouden. Een grote meerderheid liet toen weten voorstander te zijn van de verbetering van afvalscheiding en dat dit het beste kon worden gedaan door het gebruik van minicontainers.

Maar hoeveel containers en waarvoor, daarover werd binnen de gemeenteraad nogal verschillend gedacht. Zeker de derde container was daarbij onderwerp van gesprek.

Kees Hagenaars van Natuurlijk Nieuwkoop wilde graag aan de wens van een groot deel van de inwoners (74%)voldoen door de derde container te bestemmen voor PMD ( Plastic, metaal en drankkartons) Hij diende daartoe mede namens het CDA en de VVD, een amendement in. Tevens stelde hij voor een gratis papiercontainer ter beschikking te stellen voor inwoners die daar behoefte aan hebben. Dit voorstel haalde een grote meerderheid en werd aangenomen.

Het amendement van SBN waarin gevraagd werd per dorp intensief te communiceren en informeren en de resultaten daarvan mee te nemen om maatwerk te leveren waar nodig, werd na enige aanpassingen raadsbreed gesteund.

Verder zorgde een amendement van het CDA ervoor dat er geen milieupasjes voor de milieustraat worden ingevoerd en amendementen van de VVD dat er nader gekeken gaat worden naar de tarieven voor afvalstoffenheffing en de gevolgen daarvan voor de inwoners.

Officieel gaat het nieuwe beleid in op 1 januari 2020 maar al vanaf oktober van dit jaar zal geëxperimenteerd kunnen worden met het gebruik van de nieuwe containers. Via een intensief communicatietraject worden de inwoners daarover geïnformeerd.

Antwoorden op de meest gestelde vragen > Afval Scheiden Loont

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page