top of page

Ontwikkelingen Kerkweg Ter Aar


Geen gewijzigd bestemmingsplan voor Kerkweg 28, 28b en 28c

Na het nemen van het voorbereidingsbesluit in maart 2018 zijn er stap voor stap complexe afwegingen en keuzes gemaakt. Het intensieve proces heeft veel tijd en energie gekost, maar dat was nodig om te onderzoeken of er alternatieven, betere oplossingen te vinden waren voor de ontstane ontwikkelingen aan de Kerkweg. Natuurlijk Nieuwkoop vond het belangrijk om zo veel als mogelijk is te doen om detailhandel op deze locaties te beperken. Natuurlijk Nieuwkoop staat nog steeds achter de gelopen route. Planschaderisico bedragen

Nu is gebleken dat het planschade risico bij het wijzigen van de bestemming locatie Intratuin en Kerkweg 28b en 28c echter veel hoger is dan eerder voorzien. Gezien de hoogte van deze planschaderisico bedragen heeft het college de raad op 4 juli voorgesteld om het voorliggende bestemmingsplan NIET vast te stellen. Pien Schrama, fractievoorzitter Natuurlijk Nieuwkoop: "Natuurlijk Nieuwkoop volgt deze lijn. De implicaties zijn zo groot dat het beter is geen gewijzigd bestemmingsplan vast te stellen."

Centrumplan en verkeersveiligheid Kerkweg

Het intensieve proces heeft veel teweeg gebracht en helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd, maar het heeft ook wat opgeleverd. Zo is er overleg over de toekomst van het centrum van Ter Aar en samenwerking door en met winkeliers in Ter Aar ontstaan en dat is positief. De afspraak is gemaakt dat er dit najaar een procesvoorstel komt voor een visie op het centrum van Ter Aar. Natuurlijk Nieuwkoop vindt het samen optrekken in dit proces met o.a. de winkeliers van Ter Aar, de VON, de BIZ en de inwoners belangrijk. Volgens Schrama is het ook het erg belangrijk dat er gewerkt wordt aan goede structurele verkeersmaatregelen voor de Kerkweg. Dit wordt samen met deskundigen en bewoners opgepakt.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page