top of page

Bestemmingsplan Tochtpad: mooi plan met een valse start

29 juni 2022

Noordeinde krijgt een nieuwe woningbouwontwikkeling nu de school in het IKC Zevenhoven geïntegreerd is en de locatie op de Sint Jansstraat vrij is gekomen. Door dit plan komt er nu in de kern Noordeinde een mooie aanvulling van 16 studio’s en 18 startersappartementen, met name voor jongeren en starters, de doelgroep die op dit moment de grootste woonvraag kent. Daarnaast komen er 8 levensloopbestendige woningen voor senioren, in totaal dus 42 woningen in een ‘goedkoper’

segment.

Valse start met startnotitie

Met een startnotitie voor dit project is in 2020 helaas een valse start gemaakt door de inwoners te verrassen met woningbouw op het grasveld bij de Dobbe. Hier lag vanuit het verleden een afspraak om een ‘trapveld’ te realiseren en nu projecteerde de gemeente er ineens woningbouw. Een motie, door Natuurlijk Nieuwkoop ingediend, gaf in mei 2020 aan het College de opdracht in gesprek te gaan met de bewoners.


Verschillende varianten

In april 2021, midden in coronatijd, heeft Natuurlijk Nieuwkoop door middel van een amendement oftewel een wijzigingsvoorstel het college de opdracht gegevens opnieuw met bewoners in gesprek te gaan. Nu met verschillende varianten om tot een gelijk speelveld te komen en inwoners echt mee te kunnen laten doen. Het resultaat was een nieuwe 5 e variant waarin veel van de inspraak vanuit de omgeving is verwerkt.

Wat Natuurlijk Nieuwkoop betreft een mooie ruimtelijke variant, al waren er nog wel zorgen over het trapveld. Na beantwoording van vragen over het geplande trapveld was de conclusie dat het kleiner is geworden, maar zeker niet te klein is om de functie in te kunnen vullen. Een goede afweging tussen behouden wat goed is, en toekomst geven aan wat nodig is.


Participatietraject, hoe denken inwoners hier over?

Het proces is mogelijk door de valse start, niet vlekkeloos verlopen. Natuurlijk Nieuwkoop heeft samen met andere fracties dit proces flink moeten bijsturen. Er is nog een grote groep inwoners die met vragen zit, met name hoe er omgegaan is met hun inbreng. Bas Oostwouder, raadslid van Natuurlijk Nieuwkoop heeft daarom, samen met D66 en de VVD een motie ‘evaluatie route naar bestemmingsplan Tochtpad’ ingediend. De inbreng van inwoners is zeer waardevol gebleken in dit traject en toch is er onvrede over het gelopen proces. Daarom is het belangrijk goed in beeld te brengen hoe inwoners dit ervaren hebben. Een volgend participatietraject kan met verbeterpunten die hier uit naar voren komen zijn voordeel doen.

Concept motie VVD NN D66 Evalueer participatieproces bestemmingsplan Tochtpad
.pdf
Download PDF • 219KB

Motie is in meerderheid aangenomen met de stemmen van SBN en SGP-CU tegen.Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page