top of page

Energiefonds in Nieuwkoop

Goed nieuws! Het verduurzamen van woningen met een laag energielabel wordt versneld aangepakt door een motie van Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SBN.

Een samenwerking van de oppositiepartijen D66 en Natuurlijk Nieuwkoop met de coalitiepartij SBN heeft geleid tot een mooi initiatief.

De energierekening is een grote zorg voor veel gezinnen. Het energiezuiniger maken van woningen helpt om de kosten te verlagen. Net als Natuurlijk Nieuwkoop vinden D66 en SBN het belangrijk dat inwoners geholpen worden bij het energiezuiniger maken van hun woning en daarbij met voorrang te starten bij straten en wijken met woningen met energie labels D t/m G.


Er komen landelijke subsidies voor het verduurzamen van woningen. Die zullen niet voor iedere inwoner even makkelijk zijn om aan te vragen. Er zullen ook groepen inwoners zijn waarbij naast advies en hulp bij het aanvragen van de landelijke subsidies en beschikbare leningen ook een extra gemeentelijke financiële bijdrage noodzakelijk is om de energiebesparende doelen te bereiken.


Bij de behandeling van de begroting voor 2023 hebben Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SBN gezamenlijk de motie “Energiefonds: naar een blijvend betaalbare energierekening voor iedereen” ingediend.


De motie is aangenomen door de gemeenteraad. De SGP-CU, CDA en VVD hebben tegen de motie gestemd.


Door deze motie heeft het college de opdracht gekregen om een raadsvoorstel voor te bereiden voor de realisatie van een Energiefonds met een startbedrag van € 1.000.000 uit de Algemene Reserve. Het energiefonds is bestemd voor de financiële ondersteuning van inwoners bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in hun woning.


Ook heeft het college de opdracht gekregen om het Nationaal Isolatie Programma en andere Rijksprogramma’s rond energie actief te volgen en te zorgen dat er zo snel mogelijk een aanvraag vanuit Nieuwkoop ingediend wordt.


Het idee is dat een straat-voor-straataanpak een goede methode is om huishoudens te helpen bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Bij de straat-voor-straataanpak kan voordeel bereikt worden door bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen maar ook door met elkaar ideeën uit te wisselen.


Als het energiefonds tot stand is gekomen, het raadsvoorstel hiervoor wordt verwacht in februari 2023, dan kunnen inwoners vooruitlopend op het Nationale Isolatie Programma zo nodig financieel gesteund door een bijdrage uit het energiefonds starten met het verduurzamen van hun woning.


Het CDA deed nog een poging om met eigen moties iets in gang te zetten maar die waren niet heel erg duidelijk en konden niet op steun uit de raad rekenen.


Het lijkt erop dat het CDA en de VVD de urgentie niet zien in het helpen van inwoners in deze tijd waarin de energieprijzen torenhoog zijn. Zij willen het rijk afwachten en volgen.

Gelukkig zien Natuurlijk Nieuwkoop, SBN en D66 die noodzaak wel.


Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page