top of page

Natuurlijk Nieuwkoop stelt vragen over naamgeving van straten en pleinen


Met een zeker regelmaat worden er in de gemeente Nieuwkoop straten en pleinen van een naam voorzien. Op dit moment is de naamgeving van het nieuwe plein in Nieuwveen aan de orde. Het College had daar voor bedacht: Het Weteringplein. Inwoners in Nieuwveen, en misschien ook daarbuiten, zijn daar niet tevreden mee. Vanuit de inwoners is nu een poll gehouden met een andere uitkomst.


Ook op ander plaatsen in de gemeente, bijvoorbeeld voor de wijk Buytewech-Noord worden binnenkort namen bepaald van straten en pleinen. Daarover leven bij inwoners ideeën. Er is onder andere het verzoek gedaan om daar eens in te zetten op naamgeving van artiesten. De reactie van de kant van de gemeente was uitermate kort en nietszeggend, behalve dat werd aangegeven dat de gemeente geen interesse heeft in het aanbod.


Natuurlijk Nieuwkoop heeft de volgende vragen:

1. Hoe zit het naamgevingsgebeuren rondom straten, pleinen e.d. in Nieuwkoop in elkaar?

2. Is daar een proces voor opgebouwd en welke rol hebben verschillende partijen en inwoners daarin, dan wel is er een bestendige gedragslijn?

3. Hoe is de route voor het centrale plein in Nieuwveen tot stand gekomen?

Inwoners moeten jaren omgaan met de naamgeving. Die zouden daarbij betrokken moeten zijn.

3. Worden inwoners bij dat proces betrokken? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?


Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat inwoners daar bij betrokken moeten zijn. Heel ingewikkeld is dat niet en het leidt tot grotere tevredenheid onder inwoners. Als dat niet het geval is gaan zij aan de gang om daar verandering in te brengen, zoals nu in Nieuwveen, waar inwoners een enquête hebben gehouden.


4. Wil het College overwegen om in de nu lopende gevallen een stap terug te doen en te komen tot een door inwoners gedragen naamgevingstraject? Zo ja, hoe gaat dat plaatsvinden en zo nee waarom niet?

5. Wil het college de volgende keer niet zo kort door de bocht (laten) reageren op een vriendelijk verzoek en idee van inwoners?


27 januari 2022

Natuurlijk Nieuwkoop

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page