top of page

Natuurlijk Nieuwkoop - opvang vluchtelingen in De Vlijt

12 juli 2022


In de afgelopen week is onze fractie, net als alle inwoners van Zevenhoven en Noordeinde overrompeld door het bericht dat De Vlijt tot 1 oktober ingezet wordt voor de opvang van vluchtelingen. Eind juni heeft de staatssecretaris aan alle Veiligheidsregio’s opdracht gegeven om per regio vluchtelingen in crisisopvang te plaatsen, omdat er op dit moment onvoldoende plaatsen zijn in de AZC’s en om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Tot vorige week was niet bekend of er een taak zou zijn voor onze gemeente. Inmiddels is duidelijk dat aan de gemeente Nieuwkoop is gevraagd verantwoordelijkheid te nemen om, voor de periode tot 1 oktober, bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen.


Natuurlijk Nieuwkoop staat hier achter. We kunnen niet wegkijken van de problemen in Ter Apel en wat het met de mensen daar doet. Het is fijn te weten dat er al inwoners zijn die hun hulp voor de komende groep mensen hebben aangeboden.

Er is veel te zeggen over het ontstaan van de huidige landelijke problemen rondom opvang van vluchtelingen. Op gemeentelijk niveau hebben we daarop geen invloed. Hoe deze problematiek ook is ontstaan, feit is dat er momenteel sprake is van een crisissituatie. Daarom wordt nu een beroep op ons als gemeente en gemeenschap gedaan. Onze grotere buurgemeenten dragen bij door extra opvangplaatsen te creëren. We zijn van mening dat we niet alles op het bord van de buren kunnen schuiven maar dat ook wij, naast al die gemeenten die al extra vluchtelingen opvangen, een maatschappelijke en menselijke verantwoordelijkheid hebben.


De voorzieningen in onze dorpen, en zeker in de kleinere kernen, zijn zeer beperkt. De impact van zo’n crisisopvang op een kleine gemeenschap is groot. We hebben veel begrip voor de onrust, de vragen en zorgen die bij inwoners en omwonenden leven. Tegelijkertijd hopen we dat iedereen het belang inziet van het bieden van een menswaardige opvang als overgang naar een structurele en beter huisvesting voor vluchtelingen . Deze opvang is tijdelijk en tot uiterlijk 1 oktober, want de afspraak tussen Veiligheidsregio’s en het Rijk is dat er op korte termijn een langetermijnoplossing moet komen voor asielopvang.


We vinden het een goede zaak dat er door de gemeentelijke organisatie veel energie is gestoken om te sturen in de samenstelling van de groep die naar Zevenhoven komt. Die inspanning heeft er toe geleid dat we 75 personen gaan huisvesten die vallen onder de categorie “gezinshereniging”. Deze groep is, onder de gegeven omstandigheden, beter passend bij het dorpse karakter.


Het gebruik van De Vlijt tot 1 oktober staat vast, heel duidelijk is de afspraak met de Veiligheidsregio gemaakt dat deze locatie daarna weer van Zevenhoven en haar inwoners is.


Natuurlijk Nieuwkoop blijft de ontwikkelingen en de berichten over de noodopvang nauwlettend volgen en zich inzetten voor:

- goede communicatie van gemeente en Veiligheidsregio richting inwoners/omwonenden

- goede begeleiding voor de tijdelijke bewoners van de Vlijt én van de omwonenden

- het adequaat oppakken van zorgen en klachten

- het tijdig opleveren van De Vlijt zodat deze vanaf 1 oktober weer beschikbaar is voor het dorp en gebruikers


Het is goed dat veel mensen hun zorgen en vragen hebben geuit tijdens de twee inloopbijeenkomsten in het gemeentehuis. Dit heeft geholpen om helder in beeld te krijgen waarop ingezet moet worden en wat beter kan. Daarnaast is ook de informatievoorziening verbeterd. Wij hopen dat de inwoners en omwonenden dit op een constructieve wijze en met respect voor elkaar blijven doen om de crisisnoodopvang in de Vlijt met elkaar zo goed mogelijk vorm te geven. Wij hopen dat we op 1 oktober met trots terug kunnen kijken op een periode waarin een kleine, hechte gemeenschap veiligheid heeft kunnen bieden aan een kwetsbare groep mensen.


Voor meer informatie zie de website van de gemeente Nieuwkoop > opvang asielzoekers Zevenhoven

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page