top of page

Elly de jeu, fractie-assistent

Foto Elly.JPG

Waarom Natuurlijk Nieuwkoop

Bij bestudering van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in Nieuwkoop is mijn oog op Natuurlijk Nieuwkoop gevallen vanwege de duidelijke visie, die in hun programma is neergelegd op thema’s die ik belangrijk vind. Dat zijn sociaal en duurzaamheid.

 

Vertel iets over jezelf

Ik ben sportief en muzikaal. Dementerenden bij bij Aarhoeve begeleid ik op de piano bij hun zang. Zelf zing ik in twee koren. Vrijwilliger ben ik voor de Stichting Haag en Rijn bij Ipse de Bruggen.

 

Waarom ben je politiek actief

Mijn werkzame leven bij de Rijksoverheid maakt je bewust van je politieke leefomgeving. Daarom heb ik mij zo’n vijfentwintig jaar breed ingezet in commissie- en fractiewerk voor vele onderwerpen. Te noemen valt :Vliegtuighinder, duurzaamheidsvraagstukken, behoud van midden- en kleinbedrijf in kleine kernen.

 

Wat zijn jouw speerpunten voor de gemeente Nieuwkoop

Het bevorderen van participatie door de gemeente van inwoners bij veel onderwerpen die hen aangaan, zoals energiebesparing, verminderen van afval, veiliger N-wegen in de gemeente (verlagen van maximum snelheid), en wegnemen van fietsknelpunten, stimuleren dat Buurtzorg in Nieuwkoop voet aan de grond krijgt.

bottom of page