top of page

Margot Aartman, bestuurslid

Margot 2022.jpg

Waarom Natuurlijk Nieuwkoop

Ik voel mij thuis bij Natuurlijk Nieuwkoop omdat deze partij dicht bij de mensen staat, frisse ideeën heeft en burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan.

Natuurlijk Nieuwkoop is geen onderdeel van een landelijke partij, kan daardoor veel beter een eigen koers varen en zich echt richten op de belangenbehartiging van alle inwoners van de gemeente Nieuwkoop.

 

Vertel iets over jezelf

Ik ben geboren en getogen in de kern Noordeinde en woon nu in Zevenhoven, samen met Paul. Ik werk al meer dan 20 jaar bij het Amsterdam UMC als stafmedewerker financiën. Het Amsterdam UMC is een bijzondere werkgever en de zorg is een sector die volop in beweging is. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit om te fotograferen en te tekenen en schilderen. Ook ben ik actief als bestuurder van en deelneemster aan diverse verenigingen, waaronder penningmeester van Natuurlijk Nieuwkoop, lid van 3 fotoclubs en lid van een lid van een zangkoor.

 

Waarom ben je politiek actief

Als dochter van een voormalig raadslid en wethouder is de politiek mij met de paplepel ingegoten en ben ik uiteindelijk ook politiek actief geworden.

Eerst als commissielid in de voormalige gemeente Liemeer en na de herindeling als raadslid en fractie-assistent voor de MPN in de gemeente Nieuwkoop.

Momenteel ben ik als penningmeester van Natuurlijk Nieuwkoop wat meer achter de schermen actief. Ik ben politiek actief omdat ik me in wil zetten voor het verbeteren van mijn eigen leefomgeving. Het is makkelijk om te roepen vanaf de zijlijn, maar je kunt meer bereiken door je aan te sluiten bij een politieke partij en zo te proberen samen echt het verschil te maken.

 

Wat zijn jouw speerpunten voor de gemeente Nieuwkoop

• Oog hebben voor de leefbaarheid van kleine kernen; Dat we in elke kern minimale voorzieningen hebben zodat jong en oud in de eerste levensbehoeften kunnen voorzien in eigen kern en zo lang mogelijk in hun kern kunnen blijven wonen als zij dat willen. Dat betekent huizen bouwen voor starters en senioren, uiteraard duurzaam en passend in ons mooie landschap. En dan niet alleen koopwoningen, ook voldoende sociale huurwoningen realiseren.

• Goede bereikbaarheid van alle kernen; De gemeente moet zorgen voor een goede busverbinding, veilige fietspaden, goed onderhouden wegen en voldoende parkeerplaatsen.

• Bijdragen aan een rijk verenigingsleven; En dan niet alleen de sportclubs, er is nog zoveel meer waarbij mensen in clubverband bij elkaar komen en samen dingen ondernemen. Laten we vooral kijken naar wat wel kan en waar ondersteuning mogelijk is om een gevarieerd activiteitenaanbod te realiseren voor de inwoners.

• Financieel gezonde gemeente; je kunt je geld maar 1x uitgeven, dus het huishoudboekje moet op orde zijn en daarbij zullen er ook keuzes gemaakt moeten worden. Wat doen we wel en wat doen we niet?

bottom of page