top of page

Natuurlijk Nieuwkoop zegt NEE tegen NAO 1-2-3

In de Nieuwkoopse raad is heel duidelijk afgesproken dat een grootschalige tuinbouwontwikkeling in Nieuw Amstel Oost 1-2-3 (NAO) er niet gaat komen. Nu lijkt de Greenport Aalsmeer tegen de wens van de gemeenteraad van Nieuwkoop het hele gebied weer op te nemen in haar plannen.

Afspraak Nieuwkoop

In de gemeente Nieuwkoop is afgesproken dat NAO 1-2-3 er niet gaan komen, behalve de mogelijkheid voor een kleine uitbreiding onder voorwaarden aansluitend aan het huidige tuinbouwgebied Nieuw Amstel. Tijdens een bijeenkomst van de Greenport op 2 november jl. en op de website van de Greenport worden kaarten gepresenteerd waarop het hele gebied van NAO 1-2-3 aangeduid wordt als "gebied waarvoor de komende jaren passende activiteiten worden ontwikkeld". Dit past niet bij de visie en het besluit van de Nieuwkoopse raad.

NEE

Natuurlijk Nieuwkoop zegt NEE tegen een grootschalige ontwikkeling in het NAO gebied. Daarom hebben we het college, dus wethouder Paul Platen, opgeroepen om het standpunt van de gemeente Nieuwkoop nogmaals duidelijk bij de Greenport neer te leggen.

Open landschap

Natuurlijk Nieuwkoop zal scherp toezien dat ook in de uitwerking van de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 de gemaakte afspraken gehandhaafd worden. Wij vinden ons groene en open landschap belangrijk. Daarom moet eerst werk gemaakt worden het saneren en herstructureren van bestaande tuinbouwgebieden in het hele Greenportgebied voordat uitbreiding aan de orde kan zijn.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page