top of page

Eerst instemming provincie Zuid Holland over recreatieparken voordat meer kosten worden gemaakt.

Natuurlijk Nieuwkoop vraagt zich of het wel handig is om nu al veel tijd, energie én geld te steken in het maken van uitvoeringsplannen voor het wijzigen van de bestemming van de recreatieparken in Zevenhoven terwijl er nog helemaal geen zicht is op goedkeuring van de provincie Z-H.

Van recreatie naar wonen

De raad gaat binnenkort een besluit nemen over een voorkeursstrategie voor de recreatieparken in Zevenhoven. Voorgesteld wordt om te kiezen voor de variant "Wonen op een park". Daarvoor is een bestemmingswijziging nodig. Nagenoeg alle 300 woningen hebben nu een recreatieve bestemming en deze moet, als voor de voorkeursvariant gekozen wordt, omgezet worden naar een woonbestemming. Daarvoor is goedkeuring van de provincie nodig. De provincie Z-H is echter tegen deze wijziging en heeft een eerder verzoek van de gemeente afgewezen. Niets wijst er op dat hier verandering in te verwachten valt. Het college stelt voor om direct na het raadsbesluit over de voorkeursstrategie uitvoeringsplannen per park te maken en tegelijkertijd met de provincie in overleg te gaan.

Bouwmogelijkheden en draagvlak

Daarbij moet ook met de provincie besproken worden of er negatieve consequenties voor de bouwplannen van de gemeente Nieuwkoop zijn wanneer de provincie wél zou willen meewerken. Vanaf het begin af aan is het harde uitgangspunt geweest dat het wijzigen van de bestemming van de recreatiewoningen geen negatieve invloed op de bouwmogelijkheden mag hebben. Ook vindt Natuurlijk Nieuwkoop draagvlak onder de bewoners heel belangrijk mede omdat het, bij een eventuele omzetting, volgens een grove inschatting, 5 tot 10 duizend euro per woning zal kosten.

Eerst duidelijkheid provincie

Pien Schrama, fractievoorzitter van Natuurlijk Nieuwkoop, heeft voorgesteld om eerst duidelijkheid te krijgen van de provincie en pas daarna de volgende stappen te nemen. Dat voorkomt dat er te hoge verwachtingen gewekt worden bij de eigenaren van de recreatiewoningen op de parken. En dat er veel tijd en geld door de gemeente gestoken wordt in het voorbereiden van een bestemmingswijziging waarvan het nog hoogst onzeker is of dat er ook daadwerkelijk van gaat komen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page