top of page

Bouw Ashramcollege kan beginnen

Natuurlijk Nieuwkoop stemt in met extra budget voor de bouw van de nieuwe school voor het Ashram College Nieuwkoop. Van uitstel of aanpassingen aan het ontwerp wordt de bouw niet goedkoper.

Stijgende bouwkosten:

In haar vergadering van 7 juni besloot de gemeenteraad van Nieuwkoop om ruim 1,4 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de bouw van het nieuwe Ashram College in Nieuwkoop. De sterk stijgende kosten als gevolg van marktontwikkelingen waren de voornaamste oorzaak van de forse overschrijding. De goed onderbouwde cijfers van het college vormden dan ook geen reden voor de raad om het collegevoorstel af te wijzen. Uitstel of aanpassing zouden bovendien alleen maar kunnen leiden tot nog hogere kosten.

Aantal leerlingen: Wel had Kees Hagenaars van Natuurlijk Nieuwkoop in de meningsvormende raad vragen gesteld bij de toekomstige ontwikkelingen van de school. Al drie jaar op een rij loopt het aantal leerlingen terug. En aldus Hagenaars;” bouwen voor leegstand moeten we mede gezien de hoge kosten, niet willen”. Hij had daarom gevraagd om een bijeenkomst te organiseren waarop het Ashram duidelijkheid hierover zou kunnen geven. Tijdens die betreffende avond werd duidelijk dat de fusie met Scope, een stichting met 22 scholen en 900 leerkrachten zou zorgen voor een goede basis voor de toekomst. De raadsleden kregen de garantie dat ook bij eventuele verdere terugval, de Stichting de school in Nieuwkoop zou blijven behouden. De nieuwe bestuurders gaven aan dat een nieuw gebouw en nieuwe onderwijsontwikkelingen een flinke aantrekkende werking zullen hebben voor nieuwe leerlingen. Die ervaringen hadden ze ook in andere plaatsen opgedaan. Tel daarbij op dat veel ouders graag kiezen voor een kleinschalige en veilige school en er nog volop wordt gebouwd in Nieuwkoop en je hebt een goed perspectief voor de toekomst.

Unaniem besluit: De raad was overtuigd en stemde unaniem in met het voorstel mede gezien het feit dat alle politieke partijen overtuigd zijn van het belang van voortgezet onderwijs in Nieuwkoop.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page