top of page

Bewoners van de Langeraarseweg-zuid richten zelf de weg in

Het is 2017 de tijd van code oranje. Overal in Nederland wordt geëxperimenteerd met burgerparticipatietrajecten. Inwoners krijgen volop ruimte om te laten zien waartoe ze in staat zijn als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte. Bewoners van de Langeraarseweg-zuid vragen de gemeenteraad om een kans dat ook in de gemeente Nieuwkoop uit te proberen. Natuurlijk Nieuwkoop is vóór dit experiment en de raad stemt toe na een bezoek aan de locatie.

De Langeraarseweg-zuid is het stukje tussen de bebouwde kom en de Grote brug. Om het verkeer te remmen zijn er meer dan 25 jaar geleden “tijdelijk” bloembakken geplaatst. Tijdens de renovatie van de Langeraarseweg is dit stuk niet meegenomen. Tijd voor de bewoners om er zelf mee aan de slag te gaan. Voordat de werkgroep aan de slag gaat, verlangt zij dat de raad een budget beschikbaar stelt, om te voorkomen dat al het werk voor niets zal zijn. Wethouder Elkhuizen stemt toe en de bewoners krijgen hiermee meer ruimte dan gebruikelijk is. Een mooi experiment.

Werkgroep aan de slag

Onder leiding van Willem Beekhuizen gaat men aan de slag. Op de eerste bijeenkomst zijn bijna alle bewoners aanwezig en wordt een inventarisatie van de plannen gemaakt. Een werkgroep van zes bewoners gaat dit verder uitwerken. Goede voorbeelden, uitgevoerd in andere gemeenten worden in beeld gebracht en telkens teruggekoppeld aan alle omwonenden. Over wel of geen klinkers wordt lang gediscussieerd. Inmiddels zit er ook regelmatig een ambtenaar namens de gemeente aan tafel. De snelheid terugbrengen naar 30 km blijkt niet mogelijk. Daarom wordt besloten het geluidsarme asfalt te laten liggen. Klinkers zullen voor meer geluid zorgen en dat is wettelijke niet toegestaan en de bewoners vinden het prima.

Groen en verlichting

Groen moet het worden en dat gaat lukken. Uiteindelijk wordt besloten aan beide zijden hagen te planten. De betonnen bloembakken zullen worden vervangen door beukhaag blokken. Tussen het fietspad en de weg komen prachtig bloeiende magnolia’s. De snelheid wordt verder teruggebracht door het aanbrengen van een extra versmalling, uitgevoerd in groene beukhaag bij de ingang van de kom. De kruising bij het Landlustpad wordt aangepast. De tegels op het fietspad blijven liggen omdat alle bewoners dit ook gebruiken als voetpad. Bromfietsers worden de weg op gestuurd. Om de landelijke uitstraling te versterken wordt gekozen voor lage sfeervolle verlichting. Dit stoot uiteindelijk op verzet bij de gemeente want dit past niet in het beleid en voldoet niet aan de eisen van veiligheid. Na constructief overleg stelt de werkgroep voor de hoge masten met lage sfeervolle verlichting te combineren. Dit zorgt mede voor extra veiligheid op het voet-fietspad. Een winwin situatie.

Communicatie

Alle aanpassingen worden voortdurend met alle bewoners gecommuniceerd, men kan reageren en er volgen aanpassingen. Op een inloopavond worden de tekeningen gepresenteerd en uiteindelijk ontstaat er een breed gedragen plan wat aanmerkelijk goedkoper uitvalt dan eerder gepland was.

Besluit en evaluatie In de meningsvormende raad op 28 november complimenteert Pien Schrama, fractievoorzitter van Natuurlijk Nieuwkoop, de werkgroep én de gemeentelijke organisatie voor het doorlopen proces. Pien: "Het is een bewonersinitiatief wat met elkaar is opgepakt met een mooi resultaat. Er zaten van beide kanten hobbels in het traject maar iedereen is enthousiast doorgegaan!" D66 en de SGP-ChristenUnie willen weten waarom de bewoners zoveel ruimte hebben gekregen en waarom er gekozen is voor meer dan een sobere inrichting. De wethouder wijst er op dat de zeer ruime kaders door de raad zelf zijn verstrekt, een meer dorpse uitstraling kan leiden tot extra maatregelen die kostenverhogend kunnen werken, besloten is dat het gaat om een pilot wat zorgt voor extra ruimte, de bewoners zelf hebben uitgesproken het een prachtig plan te vinden en het college gaat daar dus nu niet op terug gaat komen. Natuurlijk Nieuwkoop stelt voor om het voorstel van de werkgroep te volgen en na de uitvoering het proces te evaluatie om te leren voor volgende projecten. Het voorstel is als hamerstuk in de gemeenteraad van 12 december behandeld en unaniem aangenomen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page