top of page

College Nieuwkoop samen met schoolbesturen goed bezig met ventilatie in schoolgebouwen

Op 12 januari 2022 stelt Kees Hagenaars, raadslid van Natuurlijk Nieuwkoop schriftelijke vragen aan het college over de stand van zaken rond de ventilatie in Nieuwkoopse schoolgebouwen. Dit mede naar aanleiding van diverse publicaties daarover het AD waaruit blijkt dat hier in heel Nederland met name ook door gemeenten, te weinig actie op wordt ondernomen.


Op 8 februari antwoordt het college dat zij contact hebben met alle Nieuwkoopse scholen over dit onderwerp en bekend zijn met het gegeven dat slechts 30% van de te maken kosten voor het aanbrengen van ventilatiesystemen, wordt vergoed door het Rijk.

Het college geeft verder aan dat schoolbesturen inmiddels onderzoeken hebben gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie of daar nog mee bezig zijn. Gemeente en schoolbesturen hebben daarover veelvuldig contact met elkaar.


Mechanische ventilatie ontbreekt alleen nog bij de basisscholen Aeresteijn in Langeraar en De Veenvogel in Nieuwveen. Er hebben inmiddels metingen plaats gevonden in beide gebouwen en de resultaten daarvan zijn voorgelegd aan Kenniscentrum Ruimte OK voor advies. Naar aanleiding van dat advies gaan gemeente en het schoolbestuur van WIJdevenen met elkaar in gesprek.


Op de vraag van Hagenaars of scholen met een mechanische ventilatie ook coronaproof kunnen ventileren wordt momenteel onderzoek gedaan. Nog niet alle resultaten zijn bekend. Al wel is duidelijk dat de ventilatiesystemen van het Ashram College Nieuwkoop en De Meent in Woerdense Verlaat op orde zijn. De ventilatie in de nieuwe IKC ’s in Ter Aar en Zevenhoven zijn installatietechnisch coronaproof ingesteld. De gebouwen MFA Buytewech in Nieuwkoop en de Antoniusschool in Noorden zijn in het onderzoek van WIJdevenen meegenomen en de resultaten liggen voor advies bij het Kenniscentrum Ruimte OK.


Hagenaars wilde verder weten of het college bereid is de regie te nemen bij de aanpak van de ventilatieproblemen. Het college vindt het logischer als de regie bij de schoolbesturen blijft liggen omdat zij verantwoordelijk zijn voor onderhoud en exploitatie van de schoolgebouwen en zij daardoor ook de meeste kennis in huis hebben.

Wel geeft het college aan zeker bereid te zijn om vanuit de gemeente de schoolbesturen waar mogelijk te ondersteunen bij de aanpak en in gezamenlijkheid naar oplossingen te zoeken.


Kees Hagenaars is blij met de onderzoeken en de wijze waarop het college deze problematiek samen met de schoolbesturen serieus oppakt. Zeker ook, omdat er nog heel veel gemeenten zijn zo bleek uit diverse onderzoeken, die hun verantwoordelijkheid hiervoor niet serieus nemen en vanwege de hoge kosten dit probleem op de lange baan schuiven wat ten koste gaat van de gezondheid van kinderen.

074 A - B&W - Reactie op schriftelijke vragen 2022-01 van Natuurlijk Nieuwkoop over ventil
.
Download • 437KB

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page