top of page

JA tegen subsidie hockeyveld


Natuurlijk Nieuwkoop heeft al langer gepleit voor gelijke monniken gelijke kappen voor de hockeyclub en tennisverenigingen in onze gemeente. Van oudsher zijn veel middelen en inzet van de gemeente naar de voetbal gegaan en daar staken de bijdragen voor de andere buitensporten erg schril bij af. Daarom is door Pien Schrama, fractievoorzitter Natuurlijk Nieuwkoop, al in juni in de raad gezegd dat wij bereid zijn om te investeren in deze verenigingen. Wel op basis van een goed onderzoek naar een beheerstichting voor hockey en tennis. Maar vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek is door het college voorgesteld om nu het hoofdveld voor de Hockey Club Nieuwkoop (HCN) te subsidiëren.

Geen keuzes-geen voorwaarden

Het voorstel om € 600.000,- te subsidiëren noemde Pien buitengewoon mager. Het stond voor Natuurlijk Nieuwkoop vanaf het begin af aan vast dat we HCN financieel moeten steunen om de aanleg van een nieuw hoofdveld de komende zomer mogelijk te maken. Maar daar hoort wel een goed onderbouwd voorstel bij. En dat was nu net wat er aan ontbrak. Geen keuzes over verschillende financieringsmogelijkheden, geen verantwoordingseisen waren opgenomen, geen relatie met een op te richten beheersstichting, niets over precedentwerking.

Nadenken...

Het was een complexe puzzel die de meeste fracties dmv technische vragen en in de discussie helder probeerden te krijgen. Het heeft ons verbaasd dat de coalitiepartijen SBN en D66 al deze vragen en discussie overbodig vonden. Mondeling waren er toezeggingen gedaan door het bestuur van HCN en dat was voor deze partijen en de wethouder voldoende. Ze wilden niet eens nadenken over alternatieven...

Dat was de reden dat Natuurlijk Nieuwkoop tegen de wethouder zei: "Sinterklaas bestaat en hij zit daar! Natuurlijk Nieuwkoop wil graag meedoen met uitdelen maar wel graag een beetje serieus!"

Aangenomen voorstellen Natuurlijk Nieuwkoop

Na een lange discussie werd pas duidelijk dat de afspraken over verantwoording over het gebruik van de subsidie op papier geregeld wordt en dat extra besluiten hierover uiteindelijk niet nodig waren. Wel is door een voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop en CDA een inspanningsverplichting voor HCN opgenomen om actief mee te blijven werken aan de realisatie van een beheerstichting. Ook de opdracht aan het college van Natuurlijk Nieuwkoop, VVD, CDA en SGP/CU om in het 4e kwartaal 2018 een voorstel over een beheerstichting te presenteren is aangenomen.

De hockeyclub kan werk maken van het zo noodzakelijke nieuwe hoofdveld én samen met de tennisverenigingen verder aan de slag over een mogelijke beheerstichting.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page