top of page

Omwonenden ongerust over IKC en sporthal in Ter Aar

Op 6 juli 2017 besluit de gemeenteraad van Nieuwkoop unaniem tot de bouw van een nieuw IKC met sporthal in Ter Aar. Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) concludeert dat het besluit moet worden uitgesteld omdat diverse groeperingen waaronder de direct omwonenden niet zijn betrokken. Hij wil procedures naar o.a. de Raad van State voorkomen.

Geen enkele politieke partij ondersteunt het voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop . Wel wordt in een motie vastgelegd dat de omwonenden in het vervolgproces zullen worden betrokken.

In december stelt Hagenaars tijdens de besluitvormende raad het college de vraag waarom de omwonenden nog steeds niet zijn betrokken. De wethouder belooft dat dit in januari gaat plaats vinden nu de architect is benoemd. Op 9 januari krijgen de bewoners hun eerste kans in overleg te gaan met de architect, de wethouder, de ambtenaren en raadsleden. Hun kritiek is fors want zij zijn ervan overtuigd dat eigenlijk alles al besloten is mede gezien de antwoorden die ze hebben gekregen op hun zienswijzen.

Op donderdag 18 januari wordt de meningsvormende raad over dit onderwerp gehouden. Tot grote verbazing van Hagenaars worden de omwonenden weer niet aan tafel gevraagd net als in juni. Na overleg op dinsdag met de griffie en de voorzitter van de vergadering, worden ze alsnog uitgenodigd.

De vergadering begint met forse kritiek op de raad en het college over de wijze waarop de omwonenden tot op heden bij de plannen zijn betrokken. Het lijkt er op dat iedereen aan tafel tegen de bouw van een IKC met sporthal is. Het gebouw wordt te hoog, te groot voor de beschikbare ruimte, er komt een flinke geluidsoverlast en de ontsluiting via de Weskanaalweg is onveilig.

Als het IKC aan het woord komt en Miranda Hooghart haar verhaal vertelt over de positieve vooruitzichten verandert de stemming enigszins. Want als zoveel kinderen, ouders en leerkrachten al zolang met smart zitten te wachten op hun nieuwe school dan mag toch van de omwonenden verwacht worden daar in positieve zin in mee te denken.

De omwonenden stellen voor een “coördinatieprocedure” te volgen waarbij de raad nu geen besluit neemt maar ontwerp- en bestemmingsplan gelijklopen. Dan kunnen alle partijen nog mee denken zonder dat er vooraf al iets vastligt.

Wethouder Pietersen geeft aan dat daar bezwaren en risico’s aan kleven en raadt af om deze procedure te volgen in het belang van het IKC. “De kans bestaat dat de scholen en de kinderopvang nog langer moeten wachten dan nu al het geval is en dat moeten we niet willen”.

Tijdens de discussie die daarop volgt stellen Van Belzen ( CU/ SGP) en Hagenaars

( NN ) het een goed idee te vinden in ieder geval die procedure te onderzoeken en de voor- en nadelen op een rij te zetten. Er samen uit komen is uiteindelijk altijd de beste oplossing.

Dat het IKC met sporthal er gaan komen is duidelijk. De vragen of de raad het aan zal durven op een andere meer democratische manier besluiten te nemen en hoe hoog het gebouw gaat worden zullen op donderdag 1 februari tijdens de besluitvormende raad worden beantwoord.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page