top of page

Ontwikkelingen Intratuin Ter Aar

Natuurlijk Nieuwkoop stelt vragen over ontwikkelingen achter Intratuin Ter Aar.

De raadsfractie van Natuurlijk Nieuwkoop heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen op de locatie Intratuin Ter Aar. Eerder was duidelijk geworden dat er een vergunning is afgegeven voor de bouw van 2 grote winkelruimtes. Het bestemmingsplan laat blijkbaar detailhandel toe, maar dat is vanuit de bedoeling dat het tuincentrum ooit uitbreiding nodig zou hebben.

Bestemmingsplan Aardam - roze = Intratuin + uitbreiding

Natuurlijk Nieuwkoop vraagt het College aan te geven of en zo ja welke maatregelen genomen worden om deze ontwikkeling bij te sturen of tegen te houden.

Het onheil lijkt te zijn begonnen in 2006 bij de vaststelling van het bestemmingsplan Aardam 2006 en vervolgens bevestigd in het nieuwe bestemmingsplan Ter Aar & Bovenland in 2013. Achtereenvolgende colleges hebben niet in de gaten gehad wat hier zou kunnen gebeuren. Ook de gemeenteraad is niet aangeslagen op dit onderwerp. Dit is voor Natuurlijk Nieuwkoop reden om ook naar andere locaties te kijken waar mogelijk onwenselijke bestemmingen op rusten.

Daarnaast vraagt Natuurlijk Nieuwkoop hoe het proces van aanvraag en verlening van de vergunning heeft plaatsgevonden. Natuurlijk Nieuwkoop wil een duidelijk beeld hebben hoe de behandeling van de aanvraag is verlopen en of het College op de hoogte was van de aanvraag en over de afgifte heeft besloten.

Natuurlijk Nieuwkoop zelf is sterk tegen deze ontwikkeling in Ter Aar omdat deze niet strookt met de doelen zoals die in de door de raad vastgestelde gemeentelijke detailhandelsnota zijn vastgelegd. Daarin wordt voor Ter Aar de focus gericht op het gebied rond het Lindeplein. Ontwikkeling van supermarkten op een andere locatie zijn daarin niet opgenomen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page