top of page

Formatiebesprekingen van start

Op basis van het advies van informateur René Vrugt is een start gemaakt met de besprekingen voor een nieuw te vormen coalitie met de partijen SBN, CDA en NATUURLIJK NIEUWKOOP.

Op donderdag 5 april is het advies in een raadsbijeenkomst besproken. Na gesprekken met alle partijen is de informateur tot de volgende conclusie gekomen:

"De komende 4 jaar is Nieuwkoop gediend met een coalitie die betrouwbaar, stabiel en daadkrachtig is. De combinatie van opgaven, binnen de gemeente en regionaal, vraagt daarom. Een robuuste coalitie van SBN, CDA en NATUURLIJK NIEUWKOOP - die werkt op basis van vertrouwen, met een hoofdlijnenakkoord en met draagvlak in de raad en de samenleving - vormt hierop het gepaste antwoord."

Namens de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop zei Pien Schrama er het volgende over:

Het advies bevat voor ons belangrijke en positieve constateringen en aanbevelingen om mee aan de slag te gaan. Goed om te lezen dat vwb de bestuursstijl er een brede wens is voor meer openheid en dualisme. Ook goed dat er waarde wordt gehecht aan een open wijze van samenwerken met alle partijen en dat niet alles in beton wordt gegoten. Het vroegtijdig betrekken van inwoners en maatschappelijke organisaties en deze samenwerking verder ontwikkelingen komt in het advies nadrukkelijk naar voren. Positief! En dat geldt ook voor het advies om te werken aan open verhoudingen met de partijen in de raad en meer duale verhoudingen tussen college en raad. Dat Natuurlijk Nieuwkoop graag met een raadsbreed programma deze periode aan de slag wilde gaan is bekend. Duidelijk is dat zo' n programma op dit moment nog een brug te ver is. Het lijkt ons goed om gezamenlijk in de komende raadsperiode ons vroegtijdig en zonder verkiezingsdruk te buigen over zo'n aanpak en ons goed te laten informeren over de ervaringen die al zijn opgedaan in andere gemeenten. Met als doel om ruim voor de volgende periode samen een keuze te maken voor het dan te maken nieuwe programma. Voor het op te stellen programma voor deze raadsperiode zitten er wel mooie ingrediënten die tegemoet komen aan onze wens: - raadsbrede, niet politieke onderwerpen, benoemen - onderwerpen opnemen die we gezamenlijk, met de hele raad, gaan oppakken maar waarvan het eindbeeld nog niet vaststaat. - het advies om in het formatieproces maatschappelijk partners uit te nodigen hun wensen en ideeën in te brengen.

Dan de voorkeursoptie: SBN-CDA-Natuurlijk Nieuwkoop. Uiteraard zijn wij blij dat de informateur tot de conclusie is gekomen dat Natuurlijk Nieuwkoop past in een betrouwbaar, stabiel en daadkrachtig bestuur. En dat de voorkeursoptie kan rekenen op een brede steun in de raad. Wij zijn daarom van harte bereid om deze voorkeursoptie op korte termijn, samen met de andere partijen, verder uit te werken.

Lees hier het advies van de informateur.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page