top of page

Natuurlijk Nieuwkoop blij met uitkomsten vlekkenplan en duurzaamheidsambitie Buytewech Noord

In de raadsvergadering van 12 juli heeft Natuurlijk Nieuwkoop zich positief uitgesproken over de Buytewech Noord plannen in de kern Nieuwkoop.

Participatie

Berry Dors (raadslid Natuurlijk Nieuwkoop): "We zijn met name tevreden over de manier waarop inwoners, zowel omwonenden als mensen die in die wijk zouden willen gaan wonen, hebben meegewerkt in een ruim participatietraject." In dit traject is op verschillende manieren invulling gegeven aan de ideeën, bezwaren en wensen die in de gemeente leven. Met name de ontsluiting van de nieuwe wijk via de N231. Het bouwprogramma, de richting en de fasering die daarin wordt aangebracht zijn het resultaat geweest van deze uitgebreide participatie. Daarnaast is ook de inrichting, het aanzien van en de duurzaamheid in de wijk breed aan de orde geweest.

Stedenbouwkundigplan - bestemmingsplan

Met het gekozen vlekkenplan Polder zal een vervolg ingezet worden dat moet leiden tot een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan. Daarbij is afgesproken dat ook in dit vervolg inwoners ruim betrokken worden. Aan de verkeersveiligheid in de bestaande delen van de wijk Buytewech zal ook nadrukkelijk aandacht besteed worden.

Begeleidingscommissie

De raad zelf was via een begeleidingscommissie betrokken bij de ontwikkelingen. De commissie concludeert mét Natuurlijk Nieuwkoop dat er sprake is van een heel leerzaam project dat zeker in het licht van ontwikkeling van andere wijken én de omgevingsvisie de komende jaren voortgezet moet worden.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page