top of page

Natuurlijk ja tegen AFVALVRIJE school


Natuurlijk Nieuwkoop is vóór het stimuleren van afvalscheiding, ook op scholen. Scholen doen over het algemeen zeker al hun best om afval te scheiden, bv oud papier. Door scholen aan te wijzen als dienst van algemeen belang en de inzet van het project AVFVALVRIJE school van Cyclus kan het meer gescheiden afval inzamelen op scholen gestimuleerd worden. En wordt er een educatief programma aangeboden om het bewust omgaan met afvalpreventie en afvalscheiding te bevorderen. Positief!

Over de uitvoering had Natuurlijk Nieuwkoop wat zorgen en daarom stelde Pien Schrama verantwoordelijk wethouder Bernadette Wolters in de meningsvormende raad op 1 november twee vragen:

Werkdruk leerkrachten:

Er worden heel veel projecten aan scholen aangeboden, vaak vragen deze projecten veel extra inzet van de leerkrachten. Natuurlijk Nieuwkoop onderkent de hoge werkdruk in het onderwijs. Om meedoen aan dit project te stimuleren is het in de uitvoering belangrijk dat scholen en leerkrachten de inzameling op eigen wijze en op een voor hen zo praktisch mogelijk manier kunnen doen. Dan gaat het bv om waar en hoe het GFT wordt opgeslagen en hoe ga je om met het grote volume aan plastic? De wethouder antwoordde dat er zeker ruimte is voor eigen oplossingen. Het inzamelen en de opslag van GFT (Groente-Fruit-Tuinafval) en PMD (Plastic-Metaal-Drankenkartons) wordt samen met de afzonderlijke scholen ingevuld.

Oud papier

Papier wordt meestal al door de scholen gescheiden en ze hebben daarover afspraken gemaakt met verenigingen, kerken of ze doen het zelf. Is overwogen om deze afspraken te handhaven en dit deel niet over te dragen aan Cyclus? Het gaat hier immers om een tijdelijke project en na 2021 moeten de scholen het weer zelf regelen.

Volgens de wethouder wordt voor het papier aangesloten bij de huidige praktijk, dat betekent dat de bestaande afspraken daarover niet aangepast hoeven worden.

Natuurlijk Nieuwkoop vindt het belangrijk dat kinderen op school leren dat afval gescheiden moet worden. De scholen worden bij dit project goed gefaciliteerd en er is ruimte voor eigen oplossingen voor het inzamelen en opslag. Bovendien worden bestaande positieve samenwerkingsverbanden mbt papier gerespecteerd.

Wij zeggen doen!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page