top of page

Sportverenigingen bloeden voor onverwachte stijging van de OZB

Een meerderheid in de gemeenteraad is geen voorstander om sportverenigingen te compenseren voor een onverwachte verhoging van de OZB. Natuurlijk Nieuwkoop deed daar een voorstel voor maar bleek als enige daar voor te voelen.

Alle andere partijen in de gemeenteraad zijn tegen het voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop om de sportverenigingen tegemoet te komen voor de stijging van de OZB voor deze verenigingen. Het gaat met name om verenigingen die gebruik maken van sportterreinen en daarvoor als eigenaar of gebruiker worden aangeslagen. Op zich niks nieuws, maar de waarde van die terreinen moet op last van de Waarderingskamer worden verhoogd, met als gevolg dat sportclubs een hogere OZB-aanslag tegemoet kunnen zien en de gemeente meer, onverwachte, inkomsten krijgt.

Dit werd duidelijk bij het vaststellen van de belastingen en tarieven in de gemeenteraad. Natuurlijk Nieuwkoop raadslid Berry Dors pleitte voor een compensatie van de verenigingen. “Die hebben het al moeilijk genoeg”, aldus Dors. “Er zijn verenigingen die ongeveer net zoveel OZB betalen aan de gemeente als de subsidie die ze van diezelfde gemeente ontvangen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn”

Technisch is het nog wel ingewikkeld want je kan de OZB niet zo maar aanpassen, dat heeft al snel ongewenste effecten. Dors stelde daarom voor om uit te spreken om de verenigingen te compenseren en het College van B&W te vragen om in januari een voorstel daarvoor aan de raad voor te leggen.

De portefeuillehouder, burgemeester Buijserd, voelde daar niets voor. Hij wilde nog wel zo ver gaan dat verenigingen die in de financiële problemen zouden komen een incidentele subsidie kunnen aanvragen. En voor de rest zouden het wel bekeken kunnen worden bij de opstelling van de begroting van 2020. Alle andere partijen namen daar genoegen mee.

Berry Dors stelde aan het eind van het debat vast dat Natuurlijk Nieuwkoop de enige partij in de gemeenteraad was die de verenigingen echt tegemoet wilde komen om deze onverwachte tegenvaller te compenseren.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page