top of page

Natuurlijk Nieuwkoop steunt Steunfonds Covid-19

Natuurlijk Nieuwkoop geeft steun aan het voorstel van het college voor het instellen van een Steunfonds Covid-19 van € 500.000,00 voor maatschappelijke organisaties van vitaal belang.

De Coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven en het effect ervan is op korte maar ook op langere termijn erg ongewis. De noodzakelijke maatregelen trekken ook een zware wissel op verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Het is van groot belang dat de gemeente Nieuwkoop maatschappelijke organisaties die in grote problemen komen door de huidige crisis ondersteunt.

Natuurlijk Nieuwkoop heeft daarom van harte ingestemd met het voorstel om 5 ton in te zetten voor een steunfonds wat kan bijdragen aan het behoud van maatschappelijke organisaties die belangrijk zijn voor een vitale en leefbare gemeente Nieuwkoop. Gelukkig hebben we de financiële ruimte om een deel van onze algemene reserve voor dit steunfonds in te zetten.

Maatwerk

Het beoordelen en afhandelen van aanvragen zal veel maatwerk zijn. Een pittige uitdaging voor het college en ambtelijke organisatie. De opgenomen kaders en voorwaarden laat veel ruimte voor de uitvoering en dat is gezien de huidige situatie ook nodig. Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop): "We zitten in een ongekend ingewikkelde tijd, we weten niet welke problemen zich bij de gemeente gaan aandienen. De situatie is volledig nieuw, de problemen zijn nieuw, we hebben geen ervaring met zo’n omvangrijke crisis. Alles vooraf dicht regelen gaat volgens ons nu niet werken."

Evaluatie steunfonds half juni

Omdat het allemaal nieuw is heeft Natuurlijk Nieuwkoop voorgesteld om ergens in juni de stand van zaken te bespreken. Wat voor soort aanvragen komen binnen en wat zijn de dilemma’s? Hoe pakt het financieel uit?

De gemeenteraad gaf het college unaniem de ruimte en het vertrouwen om in deze heftige tijd voortvarend aan de slag te gaan met de aanvragen voor dit Steunfonds!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page