top of page

Belangrijke stappen voor woningbouw Vrouwenakker gezet


Op 3 februari heeft de raad ingestemd met de visie op wonen in Vrouwenakker en de grondaankoop voor een ontsluiting van het plan Vrouwenakker-West. Kees Hagenaars gaf namens Natuurlijk Nieuwkoop aan blij te zijn met de voorstellen en dat "het vergeten dorp", zoals de dorpsraad de Vrouwenakker eens noemde, eindelijk goed de aandacht krijgt.


Wensen dorpsraad en inwoners:

Natuurlijk Nieuwkoop heeft voor de verdere ontwikkelingen wel een aantal punten nadrukkelijk ingebracht:

De dorpsraad heeft de concept visie niet vooraf gekregen terwijl dit wel was afgesproken. Kees Hagenaars; "Excuses zijn daarvoor gemaakt maar zorg ervoor dat inwoners en dorpsraad in het vervolg goed betrokken worden bij de verdere ontwikkeling!"

Vanuit de inwoners wordt al jaren gevraagd om zoveel mogelijk woningen in dit plangebied toe te wijzen aan inwoners van Vrouwenakker. Wij hebben het college gevraagd hier maximaal op in te zetten. Ook willen wij dat het aantal te bouwen woningen zo dicht mogelijk bij het aantal van 65 blijft. Dit omdat de toevoeging van 65 voor een kleine kern als Vrouwenakker al heel erg groot is. Zo'n toename, en zeker wanneer veel mensen van buiten komen, doet wat met de sfeer, het karakter van zo'n buurtschap. In tegenstelling tot D66, die dit " een discussie Urk waarbij er niemand in en niemand uit mag" noemde is Natuurlijk Nieuwkoop van mening dat je wel degelijk rekening moet houden met de impact van zo'n plan op de bewoners.

Kees Hagenaars vroeg het college om de mogelijkheid voor de bouw van een seniorenhofje mee te nemen. Een wens van de dorpsraad die al vaak is ingebracht ten behoeve van een fijne woonplek voor de oudere bewoners.


CPO project

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap versterkt de saamhorigheid, het kan de bouwkosten drukken en er kan maatwerk geleverd worden. Ook een wens van inwoners en dorpsraad. Natuurlijk Nieuwkoop diende daarom samen met CDA, SGP/CU en D66 een motie in om te onderzoeken hoe CPO in het plangebied “Vrouwenakker-West” vorm kan krijgen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Concept motie CDA NN D66 SGP-CU CPO in Vrouwenakker
.pdf
Download PDF • 126KB

.

Commentaires


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page