top of page

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Het plan om flexwoningen aan de W.P. Speelmanweg in Nieuwveen en aan de Langeraarseweg in Langeraar te plaatsen is dankzij de aanpak en inbreng van Natuurlijk Nieuwkoop door het college on hold gezet.

Het college heeft de plank volledig misgeslagen door zonder vooraf inwoners en omwonenden te betrekken een plan te lanceren voor het neerzetten van flexwoningen in Nieuwveen en Langeraar. Het college had kunnen verwachten dat zij door deze aanpak veel weerstand zou krijgen. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat inwoners en omwonenden vroegtijdig betrokken hadden moeten worden. Ook over het toewijzen van de woningen bestaat grote onduidelijkheid. Het college streeft er naar om 50% van de woningen toe te wijzen aan eigen inwoners. Het is nog niet duidelijk of dit mogelijk is.


Al met al een plan met heel veel open eindjes en waar inwoners onvoldoende bij zijn betrokken. Natuurlijk Nieuwkoop heeft voorgesteld om de plannen en het raadsvoorstel te parkeren. De andere fracties hebben ingestemd met dit voorstel. D66 heeft terecht opgemerkt dat we dan een duidelijke opdracht aan het college moeten geven om te komen met een plan omdat er een grote woningopgave ligt.


Natuurlijk Nieuwkoop heeft voorgesteld om het onderzoek naar de inzet van flexwoningen in de gemeente Nieuwkoop af te ronden. Dit onderzoek is eind juni aangekondigd door het college. De andere fracties hebben ook met dit voorstel ingestemd.


Het onderzoek naar flexwoningen moet duidelijkheid geven over het gebruik, mogelijke locaties, de hoogte van de huur, de mogelijkheid om een flexwoning te kunnen kopen en de toewijzing. En in het plan moet duidelijk komen te staan hoe de inbreng van inwoners wordt geregeld.


Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat er gezocht moet worden naar alternatieven om de woningbouw te versnellen. De woningnood onder jongeren is hoog en we mogen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid voor de opgave die het Rijk bij ons neerlegt waar het gaat om huisvesting statushouders en ontheemden uit Oekraïne.


Flexwoningen kunnen een alternatief zijn om de woningbouw te versnellen en mits goed neergezet een hele leuke aanvulling zijn in een wijk. Menig jongere heeft al uitgesproken het een leuke woonvorm te vinden. Dus college aan de slag met het plan!

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page