top of page

Centrumplan Nieuwveen: investeren in betrekken inwoners loont!


Het bestemmingsplan voor een nieuw centrumplan Nieuwveen is op donderdag 24 februari door de raad vastgesteld. Het feit dat het een hamerstuk in deze besluitvormende vergadering was gaf wel aan dat het plan de goedkeuring van zowel de inwoners als de raad kreeg.


Tijdens de bespreking van dit bestemmingsplan in de meningsvormende raad op 10 februari gaf Pien Schrama namens Natuurlijk Nieuwkoop aan blij te zijn met dit mooie plan. Een plan wat tot stand is gekomen door middel van een participatietraject waarin de inwoners, Woningstichting Nieuwkoop en de gemeente Nieuwkoop intensief samen optrokken. Er is goed geluisterd en veel van de inbreng van de Nieuwveners is opgenomen in het plan. Bij de bespreking van het eerder vastgestelde stedenbouwkundig kader had de architect aangegeven dat het plan door de ideeën van de inwoners volledig op z'n kop is gezet en dat is uniek!

Het resultaat is een mooi en gedragen plan. Bij de besluitvorming over het voorstel was er dan ook geen discussie meer maar alleen instemming. Investeren in participatie loont!Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page