top of page

Natuurlijk Nieuwkoop: "Aan welke knoppen kunnen we draaien?"


Algemene Beschouwingen begroting 2021-2024 12-11-2020


De Algemene Beschouwingen verliepen dit jaar heel anders dan normaal. Op locatie vergaderen is nog niet aan de orde dus een lege raadszaal en een digitale beschouwing. Het kan niet anders onder de gegeven omstandigheden. Maar een begrotingsbehandeling, toch een ijkmoment in een gemeenteraadsjaar, wat glans meegeven in een digitale setting valt niet mee...

Maar het besluit is er niet minder om: een unaniem aangenomen begroting 2020-2024 en 2 unaniem aangenomen moties.


Namens Natuurlijk Nieuwkoop hield fractievoorzitter Pien Schrama een kort betoog, elke partij krijgt nl. maximaal 7 minuten om een bijdrage te leveren.

De volgende ingrediënten liet zij de revue passeren: allereerst financiën, waaronder de vorig jaar aangenomen motie "Grip op woonlasten", een proces wat nog niet is afgerond en waar nog aan gewerkt wordt. Dan de ontwikkelingen in het sociaal domein en dan met name de aanbestedingen Wmo en Jeugdhulp die op stapel staan. Het investeren in duurzame scholen, sportvoorzieningen dichtbij inwoners, het ondersteunen van ons verenigingsleven en het organiseren van vroegtijdige en laagdrempelige zorg ziet Natuurlijk Nieuwkoop als een investering in preventie waarbij de kosten voor de "maatschappelijke" baten uit gaan. Uiteraard ontbraken de energietransitie, het proces RES (Regionale Energie Strategie), duurzaamheid en de op te stellen omgevingsvisie niet.

Er is Natuurlijk Nieuwkoop door het college toegezegd dat er werk gemaakt wordt van participatie bij niet-gemeentelijke projecten, dit om te voorkomen dat omwonenden (te) laat geïnformeerd of betrokken worden bij een ontwikkeling in hun leefomgeving. Vanzelfsprekend ontbrak het actuele onderwerp Coronacrisis niet in de bijdrage. Ook heeft Natuurlijk Nieuwkoop, samen met andere partijen 2 moties over woningbouw ingediend. Hierover staat een apart bericht op deze website.


Klik hieronder voor de volledige bijdrage van Natuurlijk Nieuwkoop:

Algemene Beschouwingen begroting 2021
.do
Download DO • 36KB
Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page