top of page

Onderzoek naar fietspad op Hogendijk Nieuwveen

14 juli 2022

Natuurlijk Nieuwkoop heeft een voorstel ingediend om te onderzoeken of een fietspad over de Hogendijk in Nieuwveen haalbaar is. Een fietspad over deze dijk, die parallel loopt aan de Oude Nieuwveenseweg, kan een veilig alternatief zijn voor fietsers die nu gebruik moeten maken van de Oude Nieuwveenseweg.

In mei hield de gemeenteraad een motiemarkt. Inwoners konden ideeën en voorstellen presenteren aan alle raadsfracties. Tijdens deze markt werd het verzoek ingebracht om een fietspad op de Hogendijk aan te leggen. Dit verzoek wordt gesteund door de Dorpsvereniging Nieuwveen. Ook in andere dorpen in onze gemeente, waaronder Noorden en Nieuwkoop, zijn op dijken vrij liggende wandel/fietspaden aangelegd t.b.v. van veilig fietsverkeer.


De Oude Nieuwveenseweg is opgenomen in het huidige Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan (GVVP) in de lijst met verkeersknelpunten en dat is niet voor niets. Ook in het vorige GVVP en het fietsveiligheidsplan 2014-2017 was de Oude Nieuwveenseweg al als knelpunt opgenomen. Tot nu toe heeft dit, ondanks de gesprekken met aanwonenden en ambtelijke inzet, geen haalbare oplossing opgeleverd om op deze smalle, drukke weg de verkeerssituatie voor mn fietsers te verbeteren.


Natuurlijk Nieuwkoop is van mening dat een fietspad over de dijk, parallel aan de Oude Nieuwveenseweg, een veilig alternatief kan zijn voor fietsers en schoolgaande kinderen. Een vrij liggend wandel/fietspad is ook vanuit recreatief oogpunt een veilige en aantrekkelijke aanvulling die aansluit op de bestaande knooppuntenroutes.

Een onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van zo’n fietspad maakt duidelijk of dit een haalbare oplossing is voor een veilige fietsverbinding tussen de Hazeweg-Hogendijk-Schilkerkade-Oostkanaalweg.


Het voorstel, wat Natuurlijk Nieuwkoop indiende met steun van D66, SGP-CU en SBN, is aangenomen. VVD en CDA stemden tegen het voorstel. Het college heeft de opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren en de resultaten vóór 1 juli 2023 aan de raad te presenteren.

Motie Natuurlijk Nieuwkoop SBN D66 SGP-CU Onderzoek fietspad dijk parallel aan Oude Nieuwv
.
Download • 111KBComments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page