top of page

Verkeersveiligheid Pieter de Vogelrotonde in Ter Aar


De fractie van Natuurlijk Nieuwkoop heeft op 30 augustus aan het college vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de rotonde Oostkanaalweg-Kerkweg in Ter Aar. Dit naar aanleiding van een zeer ernstig ongeluk op de betreffende rotonde begin van dit jaar. Het college had toegezegd hier een onderzoek naar in te laten stellen.


Provincie is wegbeheerder en doet onderzoek

Het college antwoordt op 27 september dat de provinciale weg, inclusief de rotonde bij de Kerkweg, in eigendom, beheer en onderhoud is van de provincie Zuid-Holland. De gemeente Nieuwkoop wordt alleen zijdelings op de hoogte gesteld.

Zo liet de provincie weten dat naar aanleiding van het ongeval, door het regiokorps Den Haag een schouwrapport is opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het strafrechtelijk onderzoek dat door het Openbaar Ministerie wordt uitgevoerd. Daarin wordt de feitelijke situatie van de weginrichting beschreven met daarbij de verkeerskundige zienswijze van de Politie. In verband met de privacy wordt alleen de provincie daarover geïnformeerd.

De provincie liet verder weten dat een rotonde waar meer dan 6000 motorvoertuigen per dag passeren beter voorzien kan zijn van een vrij liggende fietsvoorziening. Daar is echter door de provincie al in 2014 onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek dat in verband met de benodigde ruimte en de verhoogde ligging van de brug een dergelijke voorziening niet mogelijk was. In overleg met de fietsersbond en de gemeente is daarom destijds besloten de bestaande situatie te handhaven aangezien dit de meest veilige optie voor de kruising is.


Gaat er nu wat gewijzigd worden?

Natuurlijk Nieuwkoop wilde graag weten of de betreffende verkeerssituatie naar aanleiding van het verkeersongeluk begin dit jaar, gewijzigd gaat worden.

De provincie heeft aangegeven dat ze aan het onderzoeken zijn of er extra accenten (belijning, borden) kunnen worden aangebracht met de bedoeling bestuurders van motorvoertuigen er op te wijzen dat fietsers en voetgangers zich in de dodenhoek kunnen bevinden.

Er is echter geen planning aangegeven door de provincie. Het college geeft aan de situatie zelf ook te monitoren.


Fietsstroken op de brug aanpassen

Aangezien er nog volop wordt nagedacht door de provincie en de gemeente heeft Natuurlijk Nieuwkoop in reactie op de antwoorden van het college mede in het kader van “denk mee” de onderstaande suggestie meegegeven in de hoop daarmee de bestaande situatie op korte termijn te kunnen verbeteren:

Natuurlijk Nieuwkoop is het zeer eens met de provincie om te onderzoeken of de belijning kan worden aangepast. Er zou dan verder gekeken moeten worden dan naar de rotonde Oostkanaalweg-Kerkweg alleen. Beide rotondes hebben geen fietsstroken. Echter op de brug zijn wel fietsstroken aangelegd. De fietser heeft daardoor de neiging op de brug van die fietsstrook gebruik te maken en de automobilist biedt daarvoor de ruimte. Echter bij het verlaten van de brug is er geen fietsstrook meer aanwezig waardoor de fietser wordt klemgereden met alle gevolgen van dien. Als de fietsstrook op de brug wordt verwijderd, houdt de bestuurder van het motorvoertuig zoveel mogelijk rechts ( er is nl. geen fietsstrook meer). De fietser wordt dan gedwongen achter het motorvoertuig te blijven rijden. Hierdoor wordt het klemrijden van de fietser bij het invoegen op de rotonde voorkomen.

Natuurlijk Nieuwkoop zou het op prijs stellen als deze suggestie aan de provincie wordt meegegeven.

20-10-2022


Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page