top of page

Dag Vlinder, hallo nieuwe sporthal

In de vergadering van 6 juli heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop unaniem besloten om een nieuwe sporthal te bouwen bij het Integraal Kindcentrum (IKC) in Ter Aar. Dit betekent dat de huidige sporthal De Vlinder in de toekomst zal verdwijnen.

Al meer dan dertig jaar wordt de Vlinder gezien als dé belangrijkste sporthal van Ter Aar. Het gebouw is echter toe aan een flinke renovatie waardoor de gemeente meer zag in het plan om een nieuwe sporthal te bouwen, om zo uiteindelijk extra kosten te besparen.

In de laatste meningsvormende raadsvergadering waren de standpunten hierover nog flink verdeeld tussen partijen als het IKC, Facebookgroep De Vlinder moet blijven!, de dorpsraad en de sportverenigingen. Reden genoeg voor raadslid Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) om het besluit te rekken tot halverwege oktober. Hierdoor zou er genoeg ruimte ontstaan om met alle betrokken partijen rond de tafel te zitten en een breder draagvlak te creëren voor het te nemen besluit. Ook de winkeliers, die tot op heden niet betrokken zijn geweest bij het proces, krijgen op deze manier de ruimte om mee te denken.

Wethouder Pieterse (D66) stelde echter dat het niet mogelijk is om het besluit enkele maanden te rekken omdat de nieuwe sporthal bij het IKC halverwege 2020 al klaar moet zijn. De gemeenteraad, met uitzondering van Natuurlijk Nieuwkoop, vond dit reden genoeg om het besluit niet langer uit te stellen en geen verder overleg te organiseren met de betrokken partijen. In het daarop volgende debat sprak Hagenaars zijn teleurstelling uit over dit besluit maar gaf aan dat Natuurlijk Nieuwkoop rekening had gehouden met het standpunt van de raad en haar keuze zou beargumenteren. Hij toonde grote waardering voor de Facebookgroep De Vlinder moet blijven! die ervoor heeft gezorgd dat er een sporthal in Ter Aar zal blijven bestaan. De door de verenigingen en de dorpsraad gestelde voorwaarden had hij vastgelegd in een amendement dat mede werd ingediend namens SGP-CU, het CDA en wat later werd samengevoegd met een voorstel van SBN en de VVD.

De conclusie van alle politieke partijen binnen de raad was dat een sporthal bij het IKC verreweg de meeste voordelen biedt voor alle betrokkenen. De verenigingen kunnen hun sporten blijven uitoefenen, kinderen krijgen meer ruimte om er te bewegen en het gebouw zal minder onderhoud- en energiekosten hebben dan de Vlinder. Daarnaast komt er ruimte voor een integrale aanpak van het dorp om een plan te maken voor de bouw van nieuwe woningen en horeca op de plek van de Vlinder. Hierdoor zal de uitstraling van Ter Aar sterk worden verbeterd en het winkelcentrum krijgt nieuwe kansen op een verdere doorontwikkeling. Om alles in goede banen te leiden stelden de VVD en SBN voor om indien gewenst, een procesbegeleider aan te stellen. Beide amendementen werden raadsbreed aangenomen evenals het raadsvoorstel waarbij werd gekozen voor scenario 3.

De Vlinder zal pas het veld moeten ruimen nadat de nieuwe sporthal geopend is.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page