top of page

Nieuwe ronde, nieuwe kansen


De uitslag van de verkiezingen is bekend en de raadsleden en fractieassistenten zijn benoemd. Toch zijn we nog niet klaar voor de komende raadsperiode. Na de verkiezingen wordt onderzocht hoe de raad gaat samenwerken. Komt er een raadsbreed programma en kiest de raad daarna welke collegeleden (wethouders) dit programma gaan uitvoeren? Of wordt het een coalitie van een aantal partijen die samen de wethouders gaan leveren met een coalitieakkoord/collegeprogramma?

Informateur

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met een onafhankelijk informateur. Hij heeft van de raad de opdracht gekregen om na te gaan welke coalitie op een zo werkbaar en stabiel mogelijk draagvlak in de raad kan rekenen. Hij onderzoekt hoe partijen aankijken tegen de uitslag, de onderlinge samenwerking en of een raadsbreeds programma gewenst is. Ook wordt de partijen gevraagd naar breed maatschappelijke onderwerpen die gezamenlijk opgepakt zouden kunnen of moeten worden.

Op donderdagavond 5 april verwacht de informateur een rapport naar aanleiding van het onderzoek aan de raad te presenteren. Met daarin een conclusie over de mogelijkheden voor het vormen van een nieuwe coalitie. Daarna komt de volgende fase in de onderhandelingen in beeld: de formatie.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page