top of page

Geen ideale oplossing voor supermarkt in Ter Aar

Natuurlijk Nieuwkoop kiest niet voor een VOMAR supermarkt op de Vlinderlocatie of in het centrum van Ter Aar. De Vlinderlocatie heeft teveel nadelen en er is geen draagvlak voor. Het ondernemersscenario voor de super in het centrum is financieel niet haalbaar. Een rechtsgang met als doel om een extra supermarkt tegen te houden is onvoldoende kansrijk en het zal bij een eventuele winst de gemeente vele miljoenen kosten.

Keuze college en ondernemers

Het college heeft op 18 december de uitkomsten van het onderzoek naar de scenario’s C, VOMAR op de Vlinderlocatie, en D, VOMAR in het centrum/Lindeplein, gepresenteerd. Conclusie van het college is dat het scenario D van de ondernemers financieel helaas niet haalbaar is. Scenario C is volgens het college wel haalbaar waarbij nadrukkelijk is meegegeven dat ook deze optie nog veel vraagtekens en knelpunten kent. De ondernemers en vertegenwoordigers namens inwoners hebben op 3 januari een reactie op de gekozen richting van het college gegeven. Duidelijk werd dat een supermarkt op de Vlinderlocatie niet op draagvlak kan rekenen.

Van probleem naar probleem

Na uitvoerig overleg is Natuurlijk Nieuwkoop tot de conclusie gekomen dat scenario C, dat het college werd uitgewerkt, toch niet de juiste oplossing is voor het probleem. Fractievoorzitter Pien Schrama: “We hebben sterk de indruk dat we, omdat we zó graag géén supermarkt, géén 2e winkelcentrum aan de Kerkweg willen ontwikkelen, met scenario C een andere problemen gaan creëren in het centrum van Ter Aar. Onze fractie heeft bij deze afweging nadrukkelijk gekeken naar het effect op de verkeersveiligheid en de nog vele onzekere oplossingen daarvoor. Het benodigde bovengronds parkeren en het effect op de uitstraling van het centrum is niet positief. Het scenario voldoet niet aan een integraal en compact centrum en verbinding met het centrum en niet onbelangrijk; er is geen draagvlak voor.”

Het door de ondernemers voorgestelde plan D. vindt Natuurlijk Nieuwkoop gezien de grote financiële consequenties niet haalbaar. Het stoppen met de ontwikkeling van scenario C en D biedt de mogelijkheid om nu werk te maken van de broodnodige visie op het centrum van Ter Aar.

Natuurlijk Nieuwkoop heeft er niet voor gekozen om het op een rechtsgang aan te laten komen. Gehoord de juridische adviezen is een rechtsgang onvoldoende kansrijk. Bij verlies komt de supermarkt er en wanneer deze wel gewonnen wordt kost het de gemeente vele miljoenen.

Conclusie Natuurlijk Nieuwkoop

Daarom is Natuurlijk Nieuwkoop tot de conclusie is gekomen dat er maar één keus over blijft; de VOMAR supermarkt achter de Intratuin aan de Kerkweg. Pien Schrama: “Wij realiseren ons dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in en rond de Kerkweg nog meer onder druk komen te staan. En dat is zuur voor de aanwonenden. Wij realiseren ons dat we voor de Kerkweg nóg meer moeten inzetten op maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen.”

Combinatie supermarkt en woningbouw

Natuurlijk Nieuwkoop heeft het college gevraagd om te onderzoeken of een combinatie supermarkt met woningbouw achter de Intratuin tot de mogelijkheden behoort. Het niet door VOMAR gebruikte deel zou dan aangewend kunnen worden voor woningbouw en voorkomt andere grootschalige detailhandel op die locatie.

Er is geen “beste” oplossing

Natuurlijk Nieuwkoop waardeert enorm de inzet van college, organisatie, ondernemers en vertegenwoordigers van inwonersgroepen voor hun inzet en betrokkenheid bij dit complexe vraagstuk. Een vraagstuk dat we liever niet op ons bord hadden liggen en waar je er niet teveel van moet hebben. Wel moeten we er met elkaar het beste van proberen te maken. Dat wil niet zeggen dat de uitkomst naar ieders zin zal zijn. “Er is geen beste oplossing”, volgens Pien Schrama, ¨Helaas is geen enkel scenario ideaal¨.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page