top of page

Brief naar kabinetsinformateurs over negatieve effecten van Schiphol op inwoners en omgeving


In navolging van de Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop en op initiatief van Natuurlijk Nieuwkoop heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop een brief gestuurd aan de kabinets-informateurs, de heren Remkes en Koolmees.

In de brief zegt de raad zich grote zorgen maakt over geluidshinder en milieuvervuiling die ontstaat door de forse groei van Schiphol.

De geluidshinder is de laatste jaren sterk toegenomen door toenemend gebruik van de Aalsmeer baan, waardoor gebieden ten zuiden van Schiphol met extra hinder worden geconfronteerd.


Verder wijst de gemeenteraad er op dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor een flink aandeel in de klimaatproblematiek en ook voor knelpunten m.b.t. stikstof, ultra-fijnstof, veiligheid en woningbouw.


De raad is van mening dat het Rijk een betere belangenafweging moet maken bij het vaststellen van het kader voor de ontwikkeling van Schiphol. In de ontwerp Luchtvaartnota komt 77 keer het woord groei voor. De beperkte ruimte moet worden ingevuld met voldoende respect voor de leefomgeving, naast andere belangen.


Ook het regime van nachtvluchten moet aangepast worden. Er moet een vliegverbod komen gedurende een groter deel van de nacht.


Nieuwkoop, 20 november 2021


Natuurlijk Nieuwkoops

Berry Dors

564 A - gemeenteraad Nieuwkoop - afschrift brief aan Kabinetsinformateurs over Schiphol
.pd
Download PD • 1.11MB
520 Bijlage brief formateur kabinet provincie Vlieghinder Nieuwkoop 20211013
.pdf
Download PDF • 83KB

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page