top of page

Extra parkeerplaatsen voor oude wijken


Het is Natuurlijk Nieuwkoop in de besluitvormende raad van 8 juli 2021 niet gelukt om extra ruimte vrij te maken voor parkeerplaatsen in de oude wijken van onze gemeente en daarmee een deel van het parkeerprobleem op te lossen.

Een meerderheid van de raad stemde tegen de motie, ingediend door Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-CU waarin dit nadrukkelijk werd verzocht.


Raadslid Kees Hagenaars stelde voor bij de ontwikkeling van nieuwe wijken, die aansluiten op oude wijken te onderzoeken of in de ruimte tussen de beide wijken parkeerplaatsen zouden kunnen worden aangelegd voor de bewoners van oude wijken omdat daar veelal een enorm parkeertekort bestaat. Naar zijn idee zou de betreffende grond door de gemeente buiten het nieuwbouwproject kunnen worden gehouden voor dit doel. “Van ontwikkelaars mag je immers niet verwachten dat zij meer parkeerplaatsen zullen realiseren dan volgens de norm verplicht is”, aldus Hagenaars.

Vanuit de andere partijen werd geopperd dat er daardoor minder huizen kunnen worden gebouwd wat leidt tot een verlies aan opbrengsten. Hagenaars stelde daar tegenover dat er in de oude wijken geen ruimte is om extra parkeerplaatsen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van het openbaar groen. “ En inderdaad, het klopt dat dit extra geld gaat kosten maar bewoners van oude wijken hebben net zoveel recht op een goede parkeerplaats als bewoners in nieuw aangelegde wijken”.

De andere partijen hielden echter vast aan hun eerder ingenomen standpunten. Alleen Elias van Belzen van SGP-CU steunde de motie van Natuurlijk Nieuwkoop waardoor deze werd verworpen.

2021-072d Verworpen motie parkeren - oude wijken
.pdf
Download PDF • 51KBComments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page