top of page

Het openbaar vervoer in de gemeente Nieuwkoop staat onder drukNatuurlijk Nieuwkoop heeft het college gevraagd om 4 actiepunten op te nemen in het programma van eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer. In december 2024 start de nieuwe openbaar vervoer vervoerder in onze gemeente. Dat lijkt nog ver weg maar na de zomer wordt het programma van eisen vastgesteld. Het programma van eisen is bepalend voor het niveau en de kwaliteit van het openbaar vervoer.

In het programma van eisen is nu te weinig opgenomen voor Nieuwkoop. Het aanbesteden van het openbaar vervoer is de verantwoordelijkheid van de provincie ZH, de gemeenten zijn uitgenodigd om regionaal een reactie op het programma van eisen in te dienen. Nieuwkoop heeft het college opgeroepen om de volgende actiepunten op te nemen in de reactie op het programma van eisen:

1. Snel en met hoge frequentie vervoer naar knooppunten.

De reis naar knooppunten die aansluiten op snel vervoer naar de grote steden vergt met de huidige lijnen te veel tijd. Voor jongeren die zijn aangewezen op het onderwijs in deze steden is de reistijd een belemmering. Dat geldt ook voor forensen die voor hun werk op deze steden zijn aangewezen.

In het programma van eisen moet worden opgenomen dat er snel vervoer naar in ieder geval de huidige knooppunten Uithoorn, Alphen aan den Rijn en Woerden wordt gerealiseerd. En uiteraard dient gezorgd te worden voor korte overstaptijd naar het aansluitende vervoer (nu in de praktijk 15 minuten wachttijd).

2. Behoud van de frequentie en bereik van de kernen. Door de huidige uitvoerder is al gesneden in de frequentie voor de kernen Zevenhoven en Noordeinde en voor de kernen Noorden en Woerdense Verlaat.

In het programma van eisen moet worden vastgelegd dat teruggang in frequentie alleen is toegestaan als er vervangend vervoer voor in de plaats komt met een gelijkwaardige dan wel betere frequentie.

3. Vervoer tussen de kernen actief organiseren. Een veel gehoorde wens van inwoners is het kunnen reizen tussen de kernen. Dat is nu omslachtig en tijdrovend. In het programma van eisen moet worden opgenomen dat deze vraag met maatwerkvervoer moet worden ingevuld.

4. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) breder inzetten.

In het programma van eisen is opgenomen dat de concessiehouder het bestaande CVV moet gedogen. Uitbreiding of wijziging van CVV-routes kan alleen na goedkeuring van de concessiehouder.

In veel kleine kernen zijn vooral oudere inwoners aangewezen op het CVV. Hoewel de hoeveelheid kilometers beperkt is die men met CVV mag reizen kan uitbreiding van het CVV een zeer goede aanvulling zijn op het niet aanwezige openbaar vervoer. Het CVV moet dan wel flexibeler worden ingezet waaronder ook de regels ten aanzien van het aantal kilometers zeker in de weekenden voor die inwoners die op het CVV zijn aangewezen om naar het werk te reizen.


Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page