top of page

Ledenvergadering Natuurlijk Nieuwkoop 23 november 2022

Onze 2e ledenvergadering van dit jaar werd benut om de leden te informeren over de huidige politieke ontwikkelingen. Hoofdthema van deze bijeenkomst ging over het Klimaatbeleid en er werd specifiek stilgestaan bij het afwegingskader voor zonnevelden.

Na de formele stukken, het verslag van de ledenvergadering op 1 juni en het vaststellen van de begroting 2023 kreeg fractievoorzitter Pien Schrama de gelegenheid om de leden bij te praten over de politiek actualiteit vanuit de fractie; de highlights van de visie van de fractie op het collegeprogramma, de Meerjarenbegroting van de gemeente Nieuwkoop, de energie/koopkrachtcrisis en bouwen in Nieuwkoop passeerden de revue. Ook werd kort de samenstelling en de samenwerking in de nieuwe fractie toegelicht.


Na de pauze nam voorzitter Jan Dirven de leden mee in een korte presentatie over een afwegingskader voor zonnevelden.

Vorig jaar hebben de gemeenten in onze regio Holland Rijnland hun eerste Regionale Energie

Strategie vastgesteld (RES 1.0).  Dat ging over mogelijke locaties (oriëntatiegebieden) voor zonnevelden en windturbines. Nieuwkoop wil geen windturbines in het Groene Hart en haar opgave met alleen zonne-energie voldoen. Komend voorjaar moeten gemeenten RES 2.0 vaststellen En de gemeente gaat daar in een participatieproces inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij te betrekken. Behalve over mobiliteit en warmte gaat RES 2.0 over het afwegingskader voor de beoordeling van vergunningaanvragen voor de aanleg van zonnevelden. Een goed en gedragen afwegingskader helpt de energietransitie verder. Maar wat is goed? Welke criteria vinden wij dan belangrijk? Hoe moet de gemeente die afwegen? Hoe kan zij ontwikkelaars daar aan houden? Hoe kunnen voordelen ook bij onze inwoners terecht komen?

In verschillende groepen gingen de leden met elkaar over dit thema in gesprek en koppelden dit aan het einde van de vergadering aan elkaar terug. De opbrengst wordt door de fractie meegenomen bij de komende besprekingen over dit onderwerp.

Agenda ALV NN 23-11-2022 (1)
.docx
Download DOCX • 152KB

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page