top of page

Vier locaties in beeld voor IKC Nieuwveen


Natuurlijk Nieuwkoop is blij dat in het raadsvoorstel Planverkenning locatiekeuze IKC Nieuwveen een extra locatie is opgenomen. Deze locatie aan de Hogendijk/W.P. Speelmanweg, onder de noemer “Nieuwerveen”, is door een aantal Nieuwveners aangedragen en betekent een 4e te onderzoeken variant naast de huidige schoollocaties en een locatie op De Verwondering. De toekomst van Zalencentrum De Ringkant met daarin de sportfunctie wordt ook bij het onderzoek betrokken.


Verkenning met belanghebbenden én het dorp Natuurlijk Nieuwkoop vindt het belangrijk dat inwoners meedenken en dat deze 4e variant serieus met belanghebbenden en het dorp wordt onderzocht. En dat voor dit traject € 50.000,- wordt uitgetrokken vindt de partij een logisch gevolg en noodzakelijk. Dit in tegenstelling tot de VVD die het onnodig vindt om verschillende varianten aan het dorp voor te leggen omdat er maar één geschikte locatie zou zijn nl. De Verwondering. Geld beschikbaar stellen voor een goed participatietraject was volgens de VVD dus ook overbodig. Deze partij stemde dan ook tegen het voorstel.


Objectief onderzoek 4 opties

Natuurlijk Nieuwkoop deelt de mening van de VVD absoluut niet en heeft op 15 juli in de raadsvergadering nadrukkelijk aangegeven dat, net als bij de vaststelling van het geactualiseerde huisvestingsplan primair onderwijs, voor een nieuw IKC Nieuwveen alle varianten objectief en met belanghebbenden én het dorp onderzocht moeten worden. “Alle plussen en minnen van de 4 locaties moeten, met inbreng van belanghebbenden en inwoners, goed in beeld gebracht worden en meegenomen in een onderbouwde afweging voor een definitieve locatiekeuze”, zei Pien Schrama fractievoorzitter Natuurlijk Nieuwkoop. “De onderwerpen financiën en woningbouw maken daar uiteraard onderdeel vanuit maar Natuurlijk Nieuwkoop vindt het geen goede zaak daar op voorhand al extra gewicht aan toe te kennen.”

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page