top of page

Wonen en natuur aan de Paradijsweg in Ter Aar


“De transformatie van de Natte Kant Paradijsweg gaat er, na vele jaren, eindelijk van komen met de vaststelling van het bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde eerste fase. Een prachtig plan!” aldus Kees Hagenaars, raadslid Natuurlijk Nieuwkoop in de raadsvergadering op 10 december. Natuurlijk Nieuwkoop stemde in met het voorstel en vroeg specifiek aandacht voor de zorgen over de verkeersveiligheid en de klachten van bewoners over de communicatie tijdens het proces.


Oude bedrijven opruimen en ruimte voor wonen en natuur

Het gebied tussen de Paradijsweg en de Langeraarse plassen, in de volksmond beter bekend als de “natte kant” gaat flink op de schop. De Paradijsweg in Ter Aar is een oud tuinbouwgebied waar vroeger veel groentekwekers en later bloemenkwekers hun beroep uitoefenden. Nu zullen er 41 woningen worden gebouwd en komt er flink wat ruimte voor natuur en wandelpaden. Het gebied krijgt daarmee een enorme kwaliteitsimpuls en de plas wordt een stuk beter bereikbaar waardoor een lang gekoesterde wens van vele inwoners in vervulling gaat.


Waardering voor enorme inzet partijen

Het plan is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Vereniging Natte Kant, ondernemers, de Dorpsraad Langeraar, het Waterschap Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Nieuwkoop. Op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling waarbij oude kassen moeten worden gesloopt en plaats kunnen maken voor woningen, kan dit project worden uitgevoerd.

Ons raadslid Kees Hagenaars sprak tijdens de raadsvergadering zijn waardering uit voor alle partijen en noemde daarbij met name de Vereniging Natte Kant die hier ontzettend veel tijd en energie in heeft gestoken door het project naar zich toe te trekken.


Kritische geluiden en zorgen

Toch waren er ook kritische geluiden van omwonenden die vonden dat zij onvoldoende zijn gehoord bij het tot stand komen van de plannen. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat in het vervolgtraject nadrukkelijk aandacht moet zijn voor goede communicatie zodat we de klachten niet nog een keer terug krijgen. Daarnaast hebben bewoners zorgen voor de verkeersveiligheid en het grote aantal woningen dat wordt gebouwd. Natuurlijk Nieuwkoop diende daarom samen met een aantal andere partijen een motie in. Hierdoor legde de raad vast dat de verkeersontwikkelingen scherp in de gaten gehouden gaan worden.

Een betere verdeling van de woningen over het gebied langs de beide plassen zit er echter niet in omdat de beperkingen door Schiphol ervoor zorgen dat er aan de Noordplas nauwelijks gebouwd mag worden. Dit gebied zal in fase 2 daarom op een andere wijze worden ingericht. De plannen daarvoor moeten nog worden gemaakt.

Concept motie SBN CDA VVD NN SGP-CU Verk
.
Download • 160KB

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page