top of page

Fractie Natuurlijk Nieuwkoop op de koffie in Vrouwenakker


Op vrijdagmorgen 12 oktober bracht onze fractie een bezoek aan de kleinste kern van onze gemeente, de Vrouwenakker. Een buurtschap met een bijzondere positie door de ligging; het drie provinciënpunt met Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Maar het heeft ook een bijzondere positie in onze gemeente omdat de inwoners vooral gericht zijn op De Kwakel, Uithoorn, Aalsmeer en niet op één van de grotere kernen in Nieuwkoop. Wat betekent dit voor de relatie met de inwoners en bedrijven en de gemeente Nieuwkoop? Wordt deze kern “gezien” door de gemeente? Hoe ziet de dorpsraad de samenwerking met de gemeente? Waar wordt aan gewerkt en waar moet werk van gemaakt worden?

Woningbouw - verkeersveiligheid - Schiphol

Goed om eens bij de Dorpsraad Vrouwenakker op de koffie te gaan om te horen én te zien wat de ontwikkelingen zijn. Er is gesproken over de geplande woningbouw op de door de gemeente aangekochte grond. Over knelpunten mbt verkeersveiligheid, de toename van het verkeer en de snelheid ervan en problemen met de riolering langs het Nieuwveensjaagpad. Het onderwerp Schiphol heeft nadrukkelijk de aandacht van de dorpsraad, de toenemende geluidsoverlast en mogelijk toekomstige aanpassingen van vliegroutes waardoor de overlast verder zal toenemen baren de inwoners zorgen.

AED - picknickplaatsen - BBQ

Er zijn zeker positieve punten te noemen; de contacten met de gemeente zijn goed al mag er voor betreft de snelheid en daadkracht wel een tandje bij. Op initiatief van de dorpsraad is een Drieprovinciënpunt geplaatst in samenwerking met gemeente en metaalvakschool, een AED is geïnstalleerd en vrijwilligers geschoold. Er is een buurtapp in het leven geroepen en glasvezel komt er nu echt aan. Een picknickplaats is bij de brug geplaatst vergezeld van door de dorpsraad gemaakte en onderhouden bloembakken. Jaarlijks organiseert de dorpsraad een buurt BBQ waar maar liefst zo’n 125 inwoners aan meedoen.

“Poort van het Groene Hart”

Tijdens een wandeling lieten de dorpsraadleden zien waar kansen liggen om hun kern te verbeteren waaronder het opruimen van oude bedrijfspanden en werk maken de ruimte voor ruimteregeling voor glastuinbouwbedrijven met meer ruimte voor maatwerk. Ook de recreant kan bij de brug en langs de Amstel wel een steuntje in de rug gebruiken door het plaatsen van meer picknickplaatsen langs het water.

Kortom; genoeg aandachtspunten voor de “Poort van het Groene Hart”!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page